måndag 26 oktober 2009

Vitbok om pensionsöverenskommelsen

Pensionsöverenskommelsen mellan S, M,C,Fp och Kd är grunden i pesnsionssystemet. Det har inte tidigare funnits en sammanfattande dokumentation. Det svenska pensionssystemet vilar på en bred parlamentarisk överenskommelse och jag tycker att det är bra att den publiceras i sin helhet. Det betyder att det finns möjlighet att i grunden få en förståelse för den men också ge möjlighet att diskutera den på lika villkor.

Inga kommentarer: