fredag 2 oktober 2009

Utträde från EU

Under avdelningen ”vad var det jag sa” . Den minnesgoda drar sig kanske till minnes att jag skrev efter Europaparlamentsvalet att senast maj nästa år kommer Vp att ha gått ifrån sitt krav på utträde från EU.

1 kommentar:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

Ropa inte hej innan du har hoppat över bäckenet!

Lars Ohly har sagt att han tycker att det är dags att släppa utträdelsekravet. Det får han tycka, men frågan är långt ifrån avgjord. Vill Ohly stryka utträdelsekravet blir det en fråga för kongressen och jag tror inte att han får en majoritet med sig i den frågan.

Jag förstår Ohlys tankegång, men folk i allmänhet skulle tro att vi därmed släpper vårt EU-kritiska förhållningssätt. För mig är det självklart att vi ska behålla utträdelsekravet, vi kan inte acceptera en sammanslutning som vill grundlagsbefästa en ekonomisk politik i nyliberal anda - det borde inte heller du acceptera Thomas!

I en demokrati måste man kunde byta ekonomisk politik om man byter en majoritet. Det vore givetvis lika galet om EU beslöt att socialdemokratin skulle bli en grundlagsbefäst norm i alla medlemsländer, det ska inte EU lägga sig i!

Jag har stort förtroende för Lars Ohly och brukar vara helt överens med honom om tagen, dock inte i frågan om utträdelsekravet. Men även solen måste tillåtas ha sina fläckar!