onsdag 2 december 2009

Facket får betala 2,5 miljoner kronor till Laval.

Nu är det nästan ingen som kommer ihåg vad det var som startade angreppet på den svenska modellen med kollektivavtal och att facket stred för att ingen som jobbade temporärt i Sverige skulle behöva göra det för lägre villkor än andra. 2004 inträffade Waxholms blockaden av det Lettiska företaget Laval som byggde en skola i Waxholm. Efter att tidigare ha frikänt Byggnads har nu AD dömt Byggnads och Elektrikerna till skadestånd. Orsaken står att finna i en rådgivande dom i EG-domstolen.

Skadeståndet består av drygt 500 000 som ska täcka det allmänna skadeståndet för olovliga stridsåtgärder och ca 2 miljoner rättegångskostnaderna. Laval fick därmed inte det belopp som de hade begärt.

Hans Tilly byggnads säger – Vi har förlitat oss på den svenska modellen och att lösa det här mellan parterna. Men arbetsgivaren har gått in för att driva juridiska processer i stället för att förhandla. De har slagit in på ett nytt spår.

Domen i AD var inte enhällig. Tre av de sju ledamöterna var skiljaktiga. En av de tre ansåg att skadeståndet skulle vara lägre än vad som blev fallet, och två av ledamöterna ansåg att Laval inte borde få något skadestånd överhuvudtaget.

Det är intressant att ingen av media nämner att AD inte var eniga i domen. Det var därför inte en tydlig dom. Var och en får dra sina slutsatser.

Vi tycker att:

• Löntagarna ska inte tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Seriösa företagare ska inte riskera att konkurreras ut av oseriösa. De kollektivavtal som vi har idag gör ingen skillnad på svenska eller utländska arbetstagare som jobbar i Sverige. De motverkar också illojal konkurrens mellan företag. Men efter Lavaldomen är rättsläget osäkert.
• Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och rätten att behålla den svenska kollektivavtalsmodellen ska värnas. Därför behövs förändringar både i svensk lagstiftning och i EU:s lagstiftning. Tillsammans med arbetsmarknadens parter vill vi se över regelverket.
• Vi socialdemokrater och fackföreningsrörelsen har också krävt att regeringen ska lyfta upp frågorna om löntagarnas rättigheter under det svenska ordförandeskapet. Men inget har hänt. Regeringen har valt att nonchalera dessa rättmätiga krav.
• Vi vill bland annat att det i EU:s lagstiftning införs ett socialt protokoll som bättre skyddar löntagarnas rättigheter.

Calle Fridén skriver om domen.