torsdag 25 februari 2010

De gömmer sig i snön: klimattvivlarna.

Varför är det så intressant om det har gjorts ett och annat misstag vid IPCC:s rapporter, som är på 2500 sidor. Och varför ska det vara så förbannat svårt att skilja mellan klimat och väder. Klimatet handlar om utvecklingen under längre period och vädret just nu är bara variationer som kan inträffa. Trots det hävdar en del skeptiker att eftersom det just nu är kallt och snörikt i våra trakter går vi mot en ny istid.
Och det stillar deras samvete och innebär att de med lugnt samvete kan fortsätta leva utan en tanke på den värld som vi alla ska lämna över till barn och barnbarn.

5 kommentarer:

Anonym sa...

"Ett och annat misstag" Det är ett stort politiskt fuskverk alltihop.
Har Du inte förmågn att inse det är Du bara att beklaga.

Jonny sa...

Med tanke på de enorma pengar som utsläppsrätterna redan omsätter så är detta BIG business, väldigt big.

Det spelar inte längre någon som helst roll om det är sant eller ej, när detta stora pengahjul nu redan börjat rulla så finns det inga verkliga fakta som kan ändra vad politiska befattningshavare har bundit upp sig för.

Leif Ekstedt sa...

Det är klart att man inte skall förgifta atmosfären mer än nödvändigt. Men universum förefaller vara självförsörjande vad gäller den uppgiften.
Förmodligen är våra utsläppsrätter
en droppe i havet eller kanske en piss i Atlanten. Universum sköter sig själv till dess den förintas.
Framtidsutsikter? Eoner av år.

Stefan A. sa...

Global uppvärmning? Saningen om vetenskapsmännen i FN: s klimatpanel IPCC. Är det konsensus bland vetenskapsmännen? Ventenskaplig/politisk skandal?

Global Warming hysterikerna med IPCC och Al Gore i spetsen hävdar alltid att det är 2500 s.k. vetenskapsmän som står bakom deras rapporter. Att det råder ”total” konsensus om slutsatserna, att ”debatten är över och att det inte finns något att diskutera”.

IPCC, Al Gore och consortes har ägnat stor möda och mycket tid på att försöka tysta alla vetenskapsmän som påpekar att teorierna och modellerna bakom Global Warming hysterin är fel och stämmer inte med data.

Om man sedan börjar syna den process som ligger bakom dessa rapporter i sömmarna så blir man förfärad över vilken gigantisk bluff det hela är och hur IPCC totalt har missbrukat den s.k. peer review processen. Där IPCC har vänt på hela den normala vetenskapliga peer review proccesen och där ”editors” kan och ofta avslår eller ändrar kommentarer från vetenskapsmännen.

Egentligen är hela hanteringen av IPCC:s rapporter en politisk och vetenskaplig skandal av gigantiska mått. Och NATURLIGTVIS så har INTE massmedia (svensk och internationell) rapporterat om detta eller på vilken lösan sand dessa rapporter bygger på.

Läs och begrunda:
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=38134

och

FN: s klimatpanel IPCC förvanskar och undanhåller vetenskapliga fakta om vårt klimat! Läs om vad som motbevisar deras psevdovetenskap.

Nedan följer 41 citat från FN och IPCC presentation av en sammanfatting om klimatförändringar för opinionsbildare den 2 februari 2007 och den 4 februari 2007 som jag kommenterar och motbevisar. Inget nytt har tillkommit som omkullkastar mina bevis.

Texen med fet stil är citat från sammanfattningen och den vanliga mina kommentarer som motbevisar FN: s klimatpanels psevdovetenskap.
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=13707

Anonym sa...

lart mycket