torsdag 11 februari 2010

Städbranschen är bättre än vad borgarna vill ge sken av.


Fick in följande svar på Cecilie Tenfjord - Toftby´s (M) hyllningstext till de hushållsnära tjänsterna. Hennes debattartikel finns bara i papperstidningen ännu.
Att hon som relativt nyvald riksdagsledamot inte helt har fattat den tudelning som husnära tjänster består av och varför ROT-avdraget är bra är kanske inte så himla konstigt. Hon får helt enkelt läsa in sig bättre.


Städbranschen kan stå på egna ben utan subventioner.

Cecilie Tenfjord – Toftby påstår, i debattartikel den 5 februari i BT, att tiotusentals nya jobb har skapats eller räddats undan krisen tack vare avdragen för husnära tjänster som består av RUT- och ROT avdragen. Hennes resonemang ligger på samma låga nivå som moderaternas vanliga trixande och fuskande med begreppen och med siffrorna.

Tenfjord - Toftby påstår att 7000 personer som har fått arbete genom de husnära tjänsterna annars skulle ha jobbat svart. Detta finns det ingen fog för att uttala. Kalkylen som Företagarna har gjort bygger på antagandet att branschen sysselsätter trettio procent svartjobbare. Enligt Företagarna ger det drygt 1000 personer som numera jobbar vitt inom de hushållsnära tjänsterna. Kalkylen är en partsinlaga från en av flera stora lobbyorganisationer.

Sanningen är att det är ROT-avdraget som står för merfalden av de jobb som har skapats och de s.k. hushållsnära tjänsterna, populärt kallat RUT, står för en mycket liten del.

I år beräknar Skatteverket att subventionerna för dessa tjänster under år 2009 tillsammans uppgår till 8 miljarder kronor. Detta trots att det som var högeralliansens paradnummer i valrörelsen, subventionerna för städning i hemmen, bara rör sig om drygt en halv miljard kronor. Det blev med andra ord inte så många vita städjobb.
Dessutom är det höginkomsttagare som har möjlighet att ut-nyttja skattereduktionen för hushållsnära tjänster. Av dem med en årsinkomst under 300 000 kronor var det bara 3 promille som nyttjade skattereduktionen. Bland dem som tjänar mer än 500 000 kronor var det fyra procent som nyttjade skattereduktion. Bland kommunerna var det i Danderyd som flest fick skattereduktion, tre procent. Andelen var lägst i Gällivare där endast 0,05 procent fick skattereduktionen. Fler siffror går att utläsa i SCB:s tidskrift ”Välfärd nr 2”.

Hushållsnära tjänster tillsammans med försämringarna i a-kassan, arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och riksdagsbeslutet som syftar till att fler personer ska skaffa F-skattsedel visar att regeringen är i full färd med att skapa en låglönearbetsmarknad i synnerhet för invandrade och kvinnor.

De som vill köpa städtjänster eller hushållsnära tjänster ska självklart köpa de tjänsterna till justa villkor. Men för det behövs inga subventioner. Vi socialdemokrater vill att skattesystemet och samhället ska vara rättvist. Det är inte rättvist att använda våra gemensamma skattepengar till att ensidigt gynna en del av tjänstebranschen.

Det enda motivet för att subventionera hushållsnära tjänster är att denna bransch är för svag för att stå på egna ben. Det tror jag inte att den är.

I branschen finns många driftiga entreprenörer som driver framgångsrika företag även utan den borgerliga stödpolitiken.

Inga kommentarer: