onsdag 24 februari 2010

Nej, hushållsnära tjänster är inte lösningen.Socialdemokraternas partikongress är det högst beslutande organet i partiets organisation. Det är med glädje och stolthet som alla ombuden förbereder sig på alla de motioner som ska tragglas igenom. Argument för och emot haglar innan slutlig omröstning sker. Vissa omröstningar vinner man andra förloras. Allt detta kokar ned till politiska riktlinjer för oss i vår politiska gärning - varhelst det är. Sådana är spelreglerna i en demokratiskt uppbyggd organisation. Och det är också styrkan i vår organisation.
Med det som bakgrund gör det mig djupt beklämd när några av dem som förlorade kring diskussionen om ”hushållsnära tjänster” och skattesubventionen nu återkommer och inte har accepterat majoritetens åsikt. Det är ett djupt egoistiskt handlande att inte acceptera att andra kan tycka annorlunda än vad jag gör.

Den socialdemokratiska partikongressen slog fast att avdragsrätten för hushållsnära tjänster ska avskaffas.
Mikael Damberg var en av alla de ombud som var aktiva under partikongressen , 2009.


Att subventionera en bransch som har alla möjligheter att bli en låglönebransch med en stor del deltidstjänster kan inte vara lösningen. Subventioneringen är fördelningspolitiskt helt fel och jag kan inte förstå att en hel bransch inte kan stå på egna ben. För det borde ju de. Jag tycker att det principiellt är fel att den som inte har råd med tjänsten skall subventionera för dem som har råd med tjänsten.

Däremot ska vi behålla ROT-avdraget som ett verktyg för att minska konjunktursvängningar. Skillnaden mellan ROT och RUT är att ROT ger dynamiska effekter som inte RUT ger. Därför ska vi ha ROT som är ett konjunktur stöd för att hålla landet igång under dåliga tider. Men inte för alltid som alliansen vill.


Andra som bland många andra som skriver är Högberg, som alltid skriver bra om arbetslöshetens alliansens feltänk.

Inga kommentarer: