måndag 8 februari 2010

Snart är det dax för Lavalproppen.

Det är självklart att alla krafter gemensamt arbetar för att förhindra det lagförslag som Riksdagen nu ska besluta om i mars. Det är ett förslag som öppnar upp för lönedumpning. Det öppnar upp för inskränkningar i arbetstagares rätt att fritt förhandla och teckna kollektivavtal med utländska företag. Lagförslaget inskränker också i fackens rätt att använda stridsåtgärder i syfte att få avtal till stånd.

Därför är jag nöjd med att S, Mp och V gemensamt deklarerat att om vi inte lyckas att stoppa lagförslaget nu kommer det att rivas upp när vi kommer i majoritet i höst.

Ingemar Hamskär, chefsjurist TCO säger:

”Det är ett rimligt demokratiskt krav att den svenska riksdagen vid omröstningen om Lavalpropositionen tar aktiv ställning för den svenska kollektivavtalsmodellen och ändrar det i förslagen som undergräver modellen. Därtill måste Lex Laval respektera grundläggande fackliga fri- och rättigheter i enlighet med av Sverige ratificerade ilo-konventioner samt den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.
Det fordras också en tydlig politisk viljeinriktning avseende nödvändiga korrigeringar av ändrad filiallag och förordning, ADs skadeståndsdom från i fjol samt nödvändiga ändringar av eu-rätten. Det är många som säger sig värna den svenska framgångsrika arbetsmarknadsmodellen i den svenska riksdagen. Det är nu hög tid att visa detta i handling den 18 februari”.

Röda Berget, Peter Andersson och Johan Westerholm skriver alla om Lavaldomen i sina bloggar.

1 kommentar:

Bo Widegren sa...

Bra Tomas, detta är en viktig fråga som inte får drunkna i allt det andra.
Mvh
Bo med www.blogg.s-info.se/bowidegren