tisdag 10 januari 2012

Ingen är vaccinerad mot hemlöshet!

Det kan gå fort att bli hemlös. 

"– Allt fler dyker upp som inte tillhör den klassiska gruppen av hemlösa. Det är yngre personer, en del som blivit vräkta och inte hittar någonstans att bo. Det finns barnfamiljer och papperslösa. Det är folk som hamnat mitt emellan. De är inte så pass illa däran att de kan få hjälp och inte så pass bra att de klarar sig själva. De hemlösa ser mer och mer ut som vanliga Svenssons", säger Mija Bergman från Stadsmissionens härbärge Bostället.

Det är lätt att tro att hemlöshet bara är ett storstadsproblem och det är sant att det finns flest i storstäderna men hemlösa finns i stort sett i alla kommuner i Sverige.

Socialstyrelsens stora inventering redovisades idag. Den förra gjordes 2005. Dagens rapport visar att antalet renodlade uteliggare har minskat sedan 2005. Men den visar också att antalet som befinner sig i akuta boendelösningar har ökat. Det är dock missvisande siffror eftersom Socialstyrelsen inte räknar med EU-migranter eller papperslösa. Det är en grupper som inte har rätt till härbärge och därför förmodligen är helt hemlösa.

Trots att utredningen inte har tittat på alla aspekter så ökar den totala hemlösheten. Regeringen har misslyckats. Det mest allvarliga är att regeringen totalt misslyckats med sin vision/strategi om att inga barn får vräkas. Under 2011 vräktes 663 barn från sina bostäder. Maria Larsson (KD) Barn och äldreminister samt Ulf Kristersson (M), socialförsäkringsminister, har lovat att hemlösheten skulle minska, helt enkelt utrotas. De säger sig ha en strategi mot hemlöshet - den är svår att upptäcka. Hemlösheten har i stället ökat. Hemlöshet handlar om brist på boende men också om brist på vård och sysselsättning. Brist på ett vanligt hyggligt värdigt liv. Hemlöshet ska inte vara ett naturligt inslag i ett civiliserat samhälle. Men hemlösheten är ett symtom på det samhälle som Alliansregeringen har byggt upp i Sverige. Det är inte längre den klassiska missbrukaren utan nu är den som blivit arbetslös, sjuk eller på annat sätt drabbats det allt mer kallare Sverige.

I Borås finns det 383 personer som är hemlösa och av dessa är 132 förälder till minderårig. 2005 var siffran, i Socialstyrelsens motsvarande inventering, 136 hemlösa i Borås.Aftonbladet , DN ,

Ola´s tankar , Morgan Johansson (S) ,

1 kommentar:

bloggare på icedaniel.se sa...

Skamligt att Sverige inte tar hand om sina medborgare bättre.