torsdag 12 januari 2012

Så här ska det gå till enligt Reinfeldt.

Argumenten för alternativa driftsformer har vi matats med i åratal av främst borgerliga debattörer. De klassiska argumenten är att privatisering tvingar fram förbättringar även inom den offentliga vården och leder till ökad kreativitet. Privatisering skapar en attraktivare arbetsmarknad, där vårdanställda får möjlighet att välja arbetsgivare, eller chansen att själva bli privata aktörer. Att arbeta i sin egna verksamhet ger en starkare känsla av att man jobbar för sig själv, och en större frihet. Det gör att det blir lättare att förverkliga idéer som annars kanske hade malts ned i byråkratins kvarnar.

Från Stockholm, där privatiseringsvågen kanske drivits starkast, finns nu aktuellt exempel på hur det vanligast går till. Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och dåvarande finanslandstingsrådet Chris Heister (M) gav bort den landstingsdrivna vårdcentralen Serafen till vårdcentralens egna läkare för 694.500 svenska kronor 2007. ( Chris Heister har under 2011 belönats för sina insatser med en landshövdingspost).

Avknoppningen skedde 2007 och 2011 såldes Serafen vidare av läkarna. Den nye ägaren är Capio som ägs av riskkapitalbolagen Nordic Capital och Apax. Förtjänsten för läkarna är minst 20 miljoner svenska kronor.

Ett numera, i borgerligt styrda kommuner och landsting, klassiskt sätt att ge bort gemensam egendom till riskkapitalbolag.

Sjölander , Jens tyckeri , Stockholmsvänstern

1 kommentar:

Näst sista huset till vänster sa...

Det är möjligheten att ta ut vinst som värderas till dessa 20 miljoner. Eftersom vi i våra gemensamt drivna verksamheter inte tar ut vinst kan vi heller inte räkna in detta värde i balansräkningarna. Frågan är vad som skulle hända om vi skulle räkna in kommersiella värdet på alla gemensamma verksamheter, Landsting och kommuner skulle bli så rika att dom inte skulle behöva taxera ut skatt, eller?
Nej, frågan är om det inte är här skärningspunkten ligger som visar hur fullständigt orimligt det är att vinstintressen blandas in i vår gemensamma välfärd. Finns någon som kan överblicka var denna Friedmanska politik kommer att sluta?
Frågan är också om borgarna som säljer ut inte gör rätt, skulle dom ta ut värdena baserade på 20% avkastning innebär det att kommunerna skall ta ut 20% på sina egna verksamheter i avksastning också.
Ja man kan resonera kring detta ut många vinklar men jag kommer alltid till samma slutsats igen och igen, vinstintressen har inget i välfärden att göra, punkt.