söndag 22 januari 2012

Svenska Primärvalskampanjer - tror inte det!

I och med Håkan Juholts avgång som partiledare har mitt parti förlorat en inspiratör och skicklig retoriker. Sorgen är stor bland medlemmarna. Trots det ges inget tillfälle till att i lugn och ro tänka igenom vad som har hänt. Partiet måste omedelbart utse en tillfällig partiordförande för att lösa den akuta ledarkrisen. Hon/han ska fungera fram till en ev. extrainsatt partikongress någon gång första halvåret 2012 eller ordinarie partikongress i april 2013. Processen att utse en tillfällig partiordförande måste naturligtvis vara sluten och beslutet fattas av partistyrelsen. Den processen tror jag de flesta är överens om. Funderingar har väckts om hur processen att vaska fram namn till partikongress ska gå till.

Det är många som nu propagerar för en mer öppen valprocess inom Socialdemokratin. En del ser med avund på Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har haft öppna valprocesser. Till alla dem vill jag höja ett varningens finger.

Kristdemokraterna kan sägas ha en öppen valprocess med två kandidater. Ingen kan säga att det har gynnat dem med att så öppet visa den splittring och den trasighet som partiet har idag. Men den öppenheten har synliggjort djupa skyttegravar.

Tyvärr har kandidaterna i de öppna processerna i Mp, C och V varit till gränsen av kopior på varandra. Då blir det risk att det är de mer ytliga egenskaperna som blir tongivande.  Vad ska partiet göra med dem som inte blir valda? Michaela Valtersson valde att helt sluta med politiken efter att ha förlorat valet.  Jag ser de öppna valprocesser vi hitintills har sett som spel för gallerierna.

Den största risken som vi kan få är istället ökade bråk som kan underblåsa de konflikter som ändå finns i partiet. Vi måste innan den helt öppna processen återigen bli ett tryggt parti.

Det finns anledning att vi inom partiet fortsatt diskuterar valprocessen med inslag av bl.a medlemsomröstning men jag är tveksam till svenska primärvalskampanjer. Partiet måste först enas och vara mogen en öppen process.
Jack Layton som var en karismatisk ledare för Socialdemokraterna i Canada klarade inte kampen mot cancern och avled 2011. Valet av ny partiledare sker den 24 mars 2012 genom medlemsomröstning.

Marta Axner har Canada och NPD som förebild, Ulf Bjereld , Leif Lewin , Roger Jönsson , Martin Moberg

Inga kommentarer: