söndag 12 augusti 2012

Det är en dålig idé!

En utredning föreslår att Sverige bör införa s.k nystartszoner, eller som en del kallar det "frizoner", på ett antal platser i Sverige. Förmodligen kommer regeringen att införa dessa med start 1 januari 2014.
Småföretag med upp till 49 anställda eller småföretag med en omsättning under 83 miljoner kronor om året ska få en skatterabatt på de sociala avgifterna i upp till sju år. Kostnaden för skattebetalaren skulle bli mellan 100 och 120 miljoner kronor.Detta ska finansieras av en allmän höjning av löneavgiften. Det skall således bli ytterligare dyrare att anställa på icke nystartszoner och för större företag.

För att erhålla lättnad ska ett företag dessutom uppfylla två krav:
- Verksamhetskravet: Företaget ska bedriva verksamhet vid ett fast driftsställe i en nystartszon eller vid en plats i en nystartszon som motsvarar ett fast driftställe.
- Boendekravet: Minst en fjärdedel av den arbetade tiden i företaget ska vara utförd av personal som är folkbokförd på en adress i en nystartszon.

Utredarna beskriver själva att sysselsättningen inte ökade när Frankrike (Zones Franches Urbaines, ZFU) genomförde nystartszoner. Man har däremot sett undanträngningseffekter av nystartszonerna. Det betyder att företagare flyttar in i zonerna för att få effekterna av subventionerna. Ett företag som är berättigat till avdrag för verksamhet i nystartszon har kostnadsfördelar gentemot de företag som inte erhåller detta stöd, vilket kan förväntas snedvrida konkurrensen.

Borås  kan Hässleholmen utgöra en nystartszon. Utredningen säger däremot inget om att det finns ett Hässleholmen som uppnår kriterierna för nystartszon och ett välmående villaområde som inte uppfyller kriterierna. Ska bli intressant att se hur det fungerar.

Alltihop ska administreras av Tillväxtverket känt från media de senaste dagarna. Det är noterbart att alla i utredningen inte var överens om slutsatserna.

Massarbetslösheten breder ut sig över landet, ungdomsarbetslösheten är rekordhög och antalet långtidsarbetslösa har mångdubblats de senaste åren. Detta kan vi konstatera, oavsett hur eller vem vi räknar. Därför är det sorgligt att regeringens stora satsning för att lösa dessa problem, förutom att skicka människor genom den kritiserade jobb- och utvecklingsgarantin med FAS 3, är att införa nystartszoner i bostadsområden som de menar är ”utanför”, exempelvis Rosengård i Malmö, Bergsjön i Göteborg eller Hässleholmen i Borås. Det finns redan en rad utvärderingar av liknande försök från runt om i världen. Tar man del av dessa finner man ganska omgående att försöken inte slagit väl ut. Ett liknande försök genomfördes exempelvis i Norrbotten på 80-talet utan bestående effekter på arbetslösheten och efter försök i Frankrike kan man se att de företag som nappade på idén med lägre skatter, lämnade de berörda områdena så fort det statliga stödet upphörde. Detta utan några bestående resultat för invånarna

Nystartszoner är en riktigt dålig idé som Folkpartiet lanserade redan 2004. Idén var dålig då och den är lika dålig nu. 

Röda Berget ,Expressen ,


Inga kommentarer: