måndag 27 augusti 2012

Reformförslaget är ett misstag, en felanalys!Överraskande besked om sjuklön från S. Under de senaste 20 åren har man varit för 0, 2, 3, 4 veckors sjuklön. Och nu också en.

Ibland känns det som att många har alltför kort minne.Stefan Löfven sa vid sitt sommartal i söndags bl.a. att Socialdemokraterna nu ämnar lyfta bort halva sjuklöneansvaret för arbetsgivarna. Syftet skulle vara att göra det lättare för personer som har hög sjukfrånvaro att få jobb.

Arbetsgivaransvaret var inte nytt när sjuklöneansvaret infördes 1992. Dock var det nya att arbetsgivaren även fick ta rehabiliteringsansvaret.
Sjukskrivningarna hade ökat och det var bevisat att mycket av ökningen var beroende av dålig arbetsmiljö. Genom att göra arbetsgivaren ansvariga för de första veckornas sjukdom gavs arbetsgivarna ett incitament att göra sjukperioden så kort som möjlig. Samtidigt kompenserades arbetsgivarna med 1,9 % på arbetsgivaravgiften. Skall den avgiften nu höjas om arbetsgivaren slipper den andra veckan. 1997 förlängdes sjuklöneperioden med ytterligare 14 dagar eftersom systemet ansågs fungera såpass bra. Sedan dess har en rad åtgärder i systemet gjorts och numera är det återigen 14 dagars ansvar för arbetsgivaren.

Jag tror att den föreslagna kortade sjuklöneperioden är ett misstag som dessvärre kommer att öka frånvaron. En förkortad sjuklöneperiod minskar arbetsgivarens ansvar och resulterar därmed i ökad sjukfrånvaro. Den förkortade perioden finansieras med ökad försäkringsavgift för arbetsgivarna vilket innebär att de 80% av arbetsgivarna som har låg sjukfrånvaro betalar mer för att arbetsgivare med hög frånvaro skall kunna fortsätta att göra ingenting! 
Dessutom får FK ökade kostnader för att administrera den korta frånvaron som i sjukfrånvarosammanhang inte är något problem. I stället blir de med allvarlig lång frånvaro, som verkligen behöver stöd och insatser, ytterligare undanskuffade.

Alla de som tjänar 21340 kronor i månaden och mer kommer att förlora pengar i ersättning för den andra sjukveckan hädanefter. Var det också meningen?

Jag tycker inte heller att det är okey att i svepande ordalag, likt Anders Borg, hänvisa till forskning som bara i teorin leder till de bevis man vill ha. Det finns lika mycket forskning som bevisar motsatsen. Stefan Löfven hävdar att Socialdemokraterna för tjugo år sedan gjorde en "felanalys". Jag tycker inte att det är OK att beskylla Ingvar Carlsson med flera att göra "felanalyser". Gör Stefan rätt analys baserat på intresseorganisationen "Företagarnas" analys?

Jag blir dessutom alltid lite misstänksam när kända borgerliga ledarskribenter tycker att vår politik är bra. Det är samma förslag som Kristdemokrater och Centerpartister driver i Alliansen.


DN , Ulf Bjereld , Folkbladet , Dala-Demokraten , Peter Andersson ,

Bra sammanställning av sjuklön.
Betänkandet inför proppen om sjuklön.

Inga kommentarer: