tisdag 7 augusti 2012

Sverige behöver en offensiv regering inte en förvaltande!

Jag undrar om inte Finansminister Anders Borg är fången i sin föreställningsvärld om att den enda vägens politik är sparsamhet. En sparsamhet som är motsatsen till regeringen Bildts slöseri.

Assar Lindbäck ifrågarsätter, tillsammans med många fler, regeringens sparsamhet. Han säger följande i en intervju:
" Avkastningen realt på fortsatt amortering (på statsskulden) är kanske två procent. Finns det verkligen inga investeringar i Sverige som bostäder och infrastruktur med en högre samhällsekonomisk avkastning"?

Regeringen berättar inte längre vad den vill och visar enbart stolt upp hur mycket de kan spara. Sveriges överskott är 7 procent av BNP. Det är för högt menar många. Det är inte regerande. Det är enbart förvaltning. Det intressanta är att till och med IMF numera nämner Sverige som ett av de länder som spär på andra länders bekymmer. Vi borde ta ett större ansvar och spendera mer. Vi har utrymmet och borde satsa mera för att, inte minst, få ned arbetslöshetssiffrorna. Med en mer expansiv politik får fler jobb.


GP ,

Inga kommentarer: