torsdag 4 oktober 2012

Vilket parti gillar allmosor?

Jag blir inte riktigt klok på Kristdemokraterna! Finns det omoraliska partier? Det finns partier med omoraliska människor  och det finns ett omoraliskt parti. Det är Kristdemokraterna.

Kristdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson, Anders Sellström, säger i en kommentar till Socialdemokraternas budgetmotion:
"Hur svenska företags konkurrenskraft nationellt och internationellt gynnas av att belastas med 28 miljarder i högre skatter är mycket svårt att begripa. Dessa 28 miljarder används sedan i stor utsträckning till bidragshöjningar och allmosor".

Vilka bidrag som KD inte gillar undrar jag över. Kan det vara höjningen av barnbidraget? KD tycker kanske att barnfamiljer har tillräcklig bra ekonomi. För de kan väl inte fortfarande komma dragande med att arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen är bidrag.  Dessa försäkringar jämställer han kanske med sitt eget verkliga bidrag - vårdnadsbidraget. Jag tycker däremot att dessa omställningsförsäkringar med den borgerliga Alliansen har blivit alltför dåliga. Det tycker inte Kristdemokrater. Men inte är de bidrag eller allmosor.

I kristendomen ses allmosan som en handling av kärlek till nästan. Allmosor är tänkta att mildra ofrivillig nöd.

Det borde en medlem av Kristdemokraterna se det som. När jag går igenom Socialdemokraternas skuggbudget upptäcker jag inga allmosor. Om inte... tanken svindlar. Det kanske är skatteminskningen för pensionärerna som Anders Sellström avser med allmosa. Ok då ger vi en högre allmosa än vad KD gör. Vi tycker inte att det är allmosa att se till att pensionärer inte ska betala mer i skatt än den som jobbar. Jag tycker faktiskt att Sverige ska återgå till en rättvis en enda skattetabell.

Sedan kan ju vän av ordning undra över var i från Sellström får att vi höjer skatten med 28 miljarder. Jag blev så nyfiken att jag frågade honom. Så här svarade han:

"Fördubblad arbetsgivaravgift för unga ca 14,5 miljarder som drabbar företagen (dom kompenserar kommunsektorn) 

Höjning av bolagsskatten gentemot regeringen ger 8 miljarder 

Fördubblad moms för restauranger 5,5 miljarder 

Borg räknade ut att det handlade om ca 30 miljarder men jag tog bara med de stora försämringarna". 
Det är således utifrån hur Alliansen har sänkt skatten tidigare och vad de har som förslag till sänkning i sin budgetpropp. Jag menar att inget av deras skatteminskningar har hjälpt till att minska arbetslösheten. En sänkning av bolagsskatten kommer inte heller att göra det. Att vi vill använda dessa miljarder till att minska arbetslösheten kan inte vara fel. Sänkningen av arbetsgivaravgiften och sänkningen av krogmomsen har hamnat helt och hållet i arbetsgivarnas fickor. Dessa skatter tycker en enad specialistkår är misshushållning av skattemedel och ekonomiska resurser.

Annars upplever jag att Kristdemokrater gillar allmosor. Det är väl anledningen till att de värnar skatteavdrag för gåvor. I övrigt en reform som jag skulle vilja ta bort.

I övrigt hänvisar jag till Alliansfritt Sverige nedan.

Socialdemokraternas skuggbudget.


Alliansfritt Sverige beskriver hur Anders Borg trixar bort sig själv.
Jonathan Hermansson reder ut skattehöjningar.

Inga kommentarer: