måndag 29 oktober 2012

Det behövs mer!Stefan Löfven och Carin Jämtlin har lagt fram förslag om vinster i välfärdsföretag. Det är ett typiskt kompromissförslag med lite till den ena och lite till den andra sidan. Det är ett väntat förslag som vad jag har hört togs motvilligt av partistyrelsen.Jag tror inte att sista ordet är sagt ännu utan det blir ytterligare ett kompromissförslag på kongressen.
Innehållet i stort är:
Ingen vinst på bekostnad av kvaliteten.
Det blir naturligtvis en kvalificerad kontroll som ska göras och en omfattande lagstiftning om personaltäthet, personalkostnader och kvalitetsrelaterade kostnader som inte får vara väsentligen lägre än motsvarande offentlig verksamhet.
Hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet.
Det är välkommet att ställa hårda krav på kompetens, seriositet och långsiktighet hos ägare för att kunna starta ny välfärdsverksamhet. Att tillstånd inte kan följa med vid ägarbyte ter sig självklart.
Förhindra onödig resursförbrukning.
Utmärkt att kommunen ska ha ett ökat inflytande över nyetablering men kunde ha gått längre genom att kommunen får vetorätt. Självklart säger vi Socialdemokrater nej till ett obligatoriskt LOV. Det kommunala självbestämmandet ska råda.
Resurser efter behov.
Jag tycker att det är bra men har farhågor av att det kommer att förenklas så att det blir ett slag i luften. Jag förstår inte hur det ska bevakas. Får de privata utförarna ersättning enligt löpande räkning? Jag har länge förespråkat att kommunen ska kompenseras av de privata utförarna för att kommunen står med ansvaret om en privat företagare lägger ned sin verksamhet.
Välfärdsföretag ska betala skatt i Sverige.
Något annat duger inte!
Lag om investeringsskydd.
Det är en lag som ska förhindra att skattefinansierad verksamhet inte kan säljas ut till underpris. Jag vill inte se några fler Stockholms försäljningar.
Skärpt tillsyn.
Kommer att bli snårigt och kosta stora pengar och resurser. Det är en stor kontrollapparat som då byggs upp.
Garanterad mångfald.
Jag har svårt för att vi på knappa 20 år så totalt anammat dessa två i grunden högerord.  Partiet talar här mycket om att uppmuntra ”non-profit” företag och ta fram en nationell strategi för att non-profit aktörer ska kunna växa och utvecklas. Här tycker jag att partiet skulle kunnat gå hela vägen och säga att vårt mål är att alla företag inom denna sektor skall vara Non-profit företag. Här försöker partiet ge oss som tror att non-profit är en framkomlig väg ett köttben att bita i.
Etisk kod.
Tror jag enbart är en naiv tro på etiska överenskommelser. Till och med Kristdemokraterna har föreslagit det.


Öppenhet och transparens är naturligtvis självklarheter men det är näppeligen tillräckligt. Med det här förslaget så tycker jag att Socialdemokraterna mycket väl hade kunnat gå ett steg till och inriktat sig på att succesivt ska alla företag inom välfärden vara ”non-profit företag”. Med ett tak för vinsten!


Lena Sandlin på Folkbladet.
Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden.
Vinst, valfrihet och kvalitet i välfärden.

Inga kommentarer: