torsdag 25 oktober 2012

Men...driver han med oss?

Fredrik Reinfeldt har i dagarna på nytt informerat oss undersåtar om att vi borde arbeta längre upp i åldrarna. Några, främst fackligt folk, har helt korrekt invänt att det hade varit bra om Alliansen inte så kraftigt dragit ned på arbetsmiljöarbetet och dess forskning. Det har inverkat menligt på den miljö som löntagare vistas i och därmed också menligt på människor. Det borde självklart vara så att arbetslivet har en arbetsmiljö som låter oss arbeta till 65 år i första hand. Därefter kan det diskuteras att arbeta längre.

Svaret från Fredrik Reinfeldt på den relevanta kritiken är att människor istället ska börja ny karriär när kroppen börjar gå sönder. "Vi har ett såpass öppet och generöst utbildningssystem så att folk mycket väl kan utbilda sig till nya jobb". Och fortsätter:

– Väldigt generösa, öppna utbildningssystem gör det möjligt för fler att växla mitt i livet, det vill säga komma till en del av arbetsmarknaden där man orkar längre. Det är det absolut bästa svaret. Det ska vi uppmuntra genom att morötterna i form av bättre pension blir tydligt, säger Reinfeldt.

Förlåt, men driver karln med oss? Är han en ståuppare? Vilken utbildning talar han om?

Det skall alltså fortsättas att gynna dem som har haft arbeten som medför att de kan jobba längre. De behöver oftast inte byta karriär, bli arbetslösa och de behöver inte ge sig ut på arbetsmarknaden i kamp med 35 åringar, ta av sparkapital eller låna på banken för att utbilda sig.Trots ev utbildning ges ingen garanti att arbetsgivare  ändå inte tycker att de är förbrukade. Trots att de flesta över 55 inte vabbar längre. Den som har lyckan av att kunna fortsätta jobba får i stället morötter i form av ytterligare sänkt skatt. Det är en förbannat orättvis politik! Som vanligt lägger Reinfeldt ansvaret på den enskilde individen att vidareutveckla sig. Företagen har inte något ansvar!
 

När det gäller vilka yrkesgrupper som i dag jobbar efter 65 så dominerar tjänstesektorn och yrken inom exempelvis ekonomi och juridik. Däremot är det betydligt ovanligare med äldre arbetskraft i fysiskt tunga yrken, som restaurangbranschen och tillverkningsindustrin.

Jag frågar helt enkelt: Hur ska det gå till att byta karriär i 50-års åldern. CSN:s regler för studielån och studiebidrag.  Du kan möjligen få studiebidrag efter fyllda 50 år om du studerar på yrkesinriktade utbildningar som är ett bristyrke.
Dagens Samhälle

2 kommentarer:

Anonym sa...

Lätt. Då blir du lärare i
yrkesämnen. Stor brist i
den kategorin.

Lars Flemström sa...

Det som Reinfeldt säger här, påminner starkt om argument, som jag har fört fram flera gånger i kommentarer på s-bloggar (bl.a. Göran Johanssons).

Vi borde ha ett arbetsliv, där betydligt fler väljer tunga och slitsamma jobb (som alltid kommer att finnas) när de är unga, starka och friska. Och byta eller omskola sig till lättare jobb, INNAN de hunnit bli utslitna.

I stället för att en del av befolkningen har tunga och slitsamma jobb hela sitt yrkesverksamma jobb och kanske inte ens orkar jobba till 65, medan andra har lätta jobb hela sitt yrkesverksamma liv och kanske orkar jobba till 75, så borde i stort sett alla byta jobb mitt i livet.

Reinfeldt verkar ha stulit idén, men gör ingen ansats alls för att genomföra den (tvärtom: han motarbetar genomförandet), men använder den som ett argument i försvaret av sin icke-politik.

Nu är frågan: Ska S ta avstånd från goda socialdemokratiska idéer bara för att Reinfeldt stjäl och förvanskar dem, eller ska S visa skillnaden mellan ord och handling hos regeringen?

Min argumentation i frågan var faktiskt inte menad som någon akutmedicin mot nuvarande problem, utan mer en framtidsvision, vars gradvisa genomförande S bör lägga grunden till genom ett annat synsätt på utbildning och arbete, samt en kraftig upprustning av vuxenutbildningen.

Jag har även framkastat tanken att Jan Björklunds ettåriga yrkesgymnasier borde vara obligatoriska för alla elever, och inte bara tjäna som en nödlösning för "skoltrötta" elever som inte vill eller kan fullfölja det treåriga teoretiska gymnasiet.

Jag tycker att Reinfeldt borde stjäla den idén också och sälja den till "klassens ljus" i Moderata Ungdomsförbundet. Annars blir ju frågan den som bloggägaren ställde: Vilken arbetsgivare vill anställa en en nyutbildad 55-åring, när det finns nyutbildade 30-åringar att välja på?

(Den nyutbildade 55-åringen är säkert ingen sämre arbetskraft - utom i yrken som kräver både hög utbildning och en ung människas fysik - men det skulle väl bli ett ramaskri på broilerynglen i Moderata studentförbundet, om de blir utkonkurrerade av 55-åriga f.d. arbetare på arbetsmarknaden för högutbildade?)

Om vi motverkar förslitningsskadorna och ger alla chansen till arbetsbyte mitt i livet, innan de har blivit utslitna, kan folk arbeta längre upp i åldrarna - och då kan vi sänka arbetstiden för både småbarnsföräldraroch äldre till 30 timmar per vecka.

Det du, Reinfeldt. Stjäl gärna mina idéer och argument, men stjäl dem i så fall helt och hållet och inte selektivt för att tjäna dina syften att införa ett ännu värre klassamhälle!

För att genomföra det, som Reinfeldt talar så lyriskt om, behövs till att börja med en socialdemokratisk regering efter valet 2014. Sedan kan det kanske behövas en socialdemokratisk idédebatt, som inte har snöat in på enbart vinster i välfärden.