torsdag 5 februari 2009

Hej då, gammelcenterpartisterDå har den sista resten av det Centerparti som jag lärt känna som ett parti fyllt med kärnkraftsmostståndare försvunnit. Det finns förmodligen en hel del Centerpartister som inte är kärnkraftskramare. Men de syns och hörs inte. De har mosats totalt av den nya Stureplanscentern.

Det finns ingen säker kärnkraft. Inte heller finns det någon lösning på problemet med vad man ska göra av det dödliga kärnavfallet . Kärnavfallet talar inte någon från den moderatstyrda regeringen om. Det är oansvarigt att utsätta människor och miljö, för att inte tala om kommande generationeur, för det stora hot som kärnkraften innebär. Det är sol, vind och vatten som ska ersätta kol, olja och gas - inte riskabel och miljöfarlig kärnkraft. Det är en investering för Svoerige.


Risken är att de som vill bygga ut förnybara energianläggningar hämmas av risken för fortsatt konkurrens från kärnkraften.

Vad tycker ledande Centerpartister - är kärnkraften det bästa arvet vi kan lämna till våra barn och barnbarnEva Hillén Ahlström skriver, Jonas Morian har lagt in följande film

Även "In Your Face" Krassman skriver om ämnet.

Inga kommentarer: