torsdag 19 februari 2009

Snålhet och oförmåga


I dag har SKL visat att pronosen om kommuner och landstings skatteinkomster kommer att minska mer och med större takt än tidigare prognoser. Totalt skiljer det fem miljarder i ytterligare skatteminskning sedan senaste prognosen från SKL. Det betyder ca 50 miljoner för Borås del. Tyvärr flaggar SKL för ytterligare försämring och nedskrivning av skatteintäkten vid nästa prognos i april.Jag har sedan långt tidigare sagt, gång på gång, att regeringen borde ha lämnat besked om mer resurser till kommunerna för länge sedan. I allt idioti skriver den moderatstyrda regeringen ned statsbidragen. Man tar sig för pannan! För varje dag som går tvingas fler och fler kommuner och landsting till nya uppsägningar. Fackförbundet Kommunal rapporterar att två av tre arbetsplatser redan minskar på sin personal. Regeringens senfärdighet går nu ut över skolbarnen, patienterna i sjukvården och våra äldre. På samma sätt som deras senfärdighet går ut över arbetena i Trollhättan. Maud Olofsson gör stor dramatik över att hon inte spelar monopol med svenska skattebetalares pengar men jag frågar mig om hon inte via snålhet och oförmåga att överblicka situationen kostar svenska skattebetalare mångdubbelt mer än att rädda svensk bilindustri.

3 kommentarer:

Johnny M sa...

Det är en uppenbart talanglös text som du presenterar. Vad har du egentligen för kunskap om detta? Det räcker ju s a s inte att vara politiker och tycka till. Skulle det vara Regeringens fel att SAAB tvingas skära ner i Trollhättan? Det är ju fullständigt insiktslöst att hävda något sådant!

Regeringen kan inte rädda bilindustrin om det inte finns någon efterfrågan beträffande densammas produkter. Speciellt tydligt är SAAB som bevis för detta - du är väl medveten om att SAAB har presterat ett negativt resultat varje år sedan GM tog över bolaget?! Varje år har alltså det egna kapitalet ätits upp. Detta är ett tydligt tecken till att kostymen är för stor och att balansräkningen därmed måste stympas. Dessa resultat har ju t o m presterats i extrem högkonjunktur.

Menar du på fullaste allvar att Regeringen skall finansiera ett sådant företag? Du får nog studera båda nationalekonomi och företagsekonomi innan du uttalar dig i liknande frågor igen (och har du redan gjort det: plocka då upp böckerna igen)!

Tomas Gustafson sa...

Ja, vad kan vara värst. En talanglös text eller brist på talang vid umgänget på nätet. Det är tydligen en messerschmidt vi har att göra med. Mitt inlägg i debatten går ut på att om SAAB tillåts gå omkull finns stor risk av en dominoeffekt och att resten av bilindustrin går omkull. Det innebär, som kanske även du kan förstå, att det då rör sig om ca 35 till 45 tusen människor. Att det innebär väldigt stora pengar kan man förstå trots att man inte har läst nationalekonomi. Eller har du ett sådant elittänkande att du menar att jag inte får ha en åsikt om jag inte läst dettta ämne?

Johnny M sa...

Intressant text. Aningen mer vass denna gång. Bra jobbat!

Nåväl, att ha en åsikt är ju en sak. Men nu var det ju faktiskt så att DU (likt en "messerschmidt") kritiserade Regeringen för "Snålhet och oförmåga" vilket väl kan anses vara mer uppblåst än min kritik gentemot din text? Det är väl just ett sätt att umgås över nätet, eller vad tycker du?

Nu till saken: Jag menar att INNAN man kritiserar så bör man ju ha kunskaper kring det man kritiserar. Annars blir det ju ganska illusoriskt, eller hur? Det är ju som om en icke medicinskt skolad person kritiserar en operationsmetod utan någon som helst substans bakom. Men vi kanske skall kalla det för ett elitistisk tänkande också då?

Du skriver att det blir problem "om SAAB tillåts gå omkull". Jo, givetvis. Stora problem, säger jag. Men tror du då att Regeringen kan styra upp det som GM inte lyckats med? Kan Regeringen bilbranschen bättre än aktörerna själva? Kan Regeringen hejda detta årliga negativa resultat (som minskar det egna kapitalet i balansräkningens kreditsida) bättre än GM utan att krympa företagets kostym?

Nej, säger du kanske då. Men de skall inte styra, de skall bara slänga in massor av pengar i bolaget och så skall GM/SAAB lösa detta.

Vi kommer då till ett ekonomiskt faktum: SAAB: s produkter har inte varit efterfrågade i tillräckligt stor omfattning. Detta kan inte en Regering ändra på (jo förvisso, de kan införa olika SAAB-bilspremier och liknande)! Symtomet i detta fall är att företaget går dåligt, sjukdomen bakom är att utbudet (produkterna) inte efterfrågas! Då räcker det inte med att investera mer kapital i företaget. Det är inte där felet ligger.

Det krävs att strategin förändras och att marknadens efterfrågan möts. En sådan omställning synes nu inte vara direkt möjlig eftersom marknadens aggregerade efterfrågestruktur går på lågvarv.

Jag vill naturligtvis inte heller att vare sig SAAB eller den övriga bilindustrin går omkull. Tro mig, det lär inte Regeringen heller göra! Men Socialdemokraterna klagar ju på Regeringen i detta fall enbart för att de skall ha motsatta åsikter, inte av någon annan anledning. Men faktum återstår: Företag som inte är tillräckligt bra går under. Dessvärre, i detta fall.

Hur kommenterar du det faktum att SAAB under många år presterat ett negativt resultat?