torsdag 26 februari 2009

Kollektivanslutning

Regeringen lät igår meddela att det inte längre skall vara krav på studenter att vara medlemmar i en studentkår. Lars Leijonborg likställer kårobligatoriet med kollektivanslutning till partiet och till kyrkan och det är ju avskaffat sedan många år. Lars Leijonborgs kommunistskräck lyser igenom.

Studentinflytande är a och o för utbildningskvaliteten. Studentkårerna bedriver dessutom en väldigt viktig verksamhet genom att bevaka studenters rättigheter och skapa mötesplatser. De granskar utbildningarna, sitter med och tar beslut om utvecklingen, och stödjer de studenter som inte har någon annan att vända sig till. Idag står studenterna starka och oberoende tack vare kårobligatoriet. Den utredare regeringen tillsatte kom fram till en lösning som både studenter och högskolorna var rätt nöjda med, men tyvärr orkar inte regeringen fullfölja. Det kostar nämligen pengar att avskaffa obligatoriet, och det är inte regeringen beredd att tillmötesgå
Förslaget till ersättning för kårerna är betydligt mindre i regeringen förslag än det var i utredningen.

- Att regeringen anslår 100 kronor per helårsstudent är inget annat än ett hån mot dem som jobbar för stärkt studentinflytande. Man har beräknat att kårerna skulle behöva drygt 310 kronor per student för bibehållet studentinflytande, mellanskillnaden får nu högskolorna stå för. Risken är att lärosätena kommer att få välja mellan att satsa på bibehållet studentinflytande och fler lärarledda timmar, säger Kajsa Borgnäs, ordförande för s-studenterna.


Jag efterlyser s – studenterna synpunkter här i Borås.

Alliansfritt sverige skriver att studentkårerna riskerar att ersättas med ölhävarföreningar.

Fredric Federley är som väntat för att ta bort obligatoriet. Han är nämligen för allt som den moderatstyrda regeringen gör även när det går emot hans övertygelse.

3 kommentarer:

Johnny M sa...

Att kårobligatoriet skall bort är självklart! Av flera skäl! Jag tycker inte att det skall krävas att man är ansluten till en förening för att få studera vid Universitet/Högskola. Även inom detta fält bör föreningsfrihet gälla. Föreningen har inget med kunskapsinhämtandet (d v s den huvudsakliga verksamheten) att göra.

Vidare vet jag att det enda kårerna egentligen gör, i princip, är att införskaffa medel till fester.

Du hänvisar till ett uttalande som lyder enligt följande:

"Risken är att lärosätena kommer att få välja mellan att satsa på bibehållet studentinflytande och fler lärarledda timmar".

Jag tycker att valet är enkelt: Universiteten/Högskolorna skall givetvis satsa på fler lärarledda timmar!

Kåren granskar utbildningens kvalitet. Det är väl en sanning med modifikation. Bättre vore om det i lagstifningen infördes kvalitetskrav på utbildningarna - t ex att obligatoriska utvärderingar (obligatoriska för varje student) efter genomförda kurser verkligen beaktas.
Därigenom får ju varje student möjlighet att tycka till och påverka.

Johnny M sa...

Det du skriver om Fredrik Federly är i alla fall mycket skarpsinnigt! Jag håller med dig helt och hållet! Han är en follower - gör alltid som partitoppen säger! Det har han ju bevisat, om man säger så.

Anonym sa...

AV,無碼,a片免費看,自拍貼圖,伊莉,微風論壇,成人聊天室,成人電影,成人文學,成人貼圖區,成人網站,一葉情貼圖片區,色情漫畫,言情小說,情色論壇,臺灣情色網,色情影片,色情,成人影城,080視訊聊天室,a片,A漫,h漫,麗的色遊戲,同志色教館,AV女優,SEX,咆哮小老鼠,85cc免費影片,正妹牆,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,情色小說,aio,成人,微風成人,做愛,成人貼圖,18成人,嘟嘟成人網,aio交友愛情館,情色文學,色情小說,色情網站,情色,A片下載,嘟嘟情人色網,成人影片,成人圖片,成人文章,成人小說,成人漫畫,視訊聊天室,性愛,a片,AV女優,聊天室,情色