fredag 20 november 2009

FN:s barnkonvention 20 år -mycket återstår.

I dag uppmärksammar vi att det är 20 år sedan FN:s Barnkonvention föddes. Sverige var ett av de länder som ratificerade konventionen men vi får ofta kritik för att vi ännu inte har gjort konventionen till lag. Alla länder utom Somalia och USA har antagit den.

Sverige har fått kritik av FN:s barnrättskommitté, bland annat för att barnens tillgång till stöd varierar kraftigt beroende på bostadsort. Det vill säga – beroende på hur kommunerna väljer att prioritera sina tillgångar och beroende på kommunernas ekonomi – så får barn olika stöd i olika kommuner.

1 kommentar:

Anne-Marie Ekström sa...

Kan meddela att folkpartiet tagit beslut om att barnkonventionen ska bli lag.