måndag 2 november 2009

Det räcker nu!

I Sverige kastar arbetslöshetsalliansen ut långtidssjuka och monterar ner världens kanske mest jämlika och stabila trygghetssystem; sjukförsäkringen och a-kassan. De höjer avgifter, sänker ersättningar och inför stupstockar för långtidssjuka.

De kastar ut människor till en arbetsmarknad som inte vill ha dem. De tvingar människor söka jobb som inte finns.

Arbetslöshetsalliansen gick till val 2006 med att bekämpa arbetslösheten och utanförskapet.
Under tillväxtåren 2006–2007 gjorde de sig konsekvent av med alla de instrument en regering behöver för att möta en konjunkturnedgång. Arbetsmarknadspolitiken avvecklades, komvux rustades ned, all långsiktig planering för bostadsbyggande och investeringar i infrastrukturen upphörde.

Och hur gick det? Arbetslöshet och utanförskap är större idag än vad den någonsin varit. Klyftorna mellan dem som har och de som inte har är större än någonsin. Jag tycker att det går att vara tydlig här. Borgarna har misslyckats!

Eller som Henrik Schyffert uttryckte det på Jobbkongressen:


Inga kommentarer: