måndag 9 november 2009

Tjugo år sedan

Idag är det 20 år sedan Berlinmuren öppnades för ut - och inresa. Inom ett år efter enades Väst och Östtyskland och det kalla kriget var över.

Inga kommentarer: