torsdag 2 september 2010

Ännu en onödig opinionsmätning?

Borås Tidning har en gång tidigare, 1988, beställt och genomfört en opinionsmätning på lokal nivå inför ett val. De skulle ha nöjt sig med det.

Den mätning som presenteras idag den 2 september är så osäker att det faktiskt är svårt att dra några slutsatser från den. Av 800 tillfrågade svarade ca 320 stycken att de inte var säkra på vilket parti de skulle rösta på om det var val idag. Borås Tidning drar sina slutsatser på att 480 har svarat i telefon och ingenstans står det något om ev. bortfall av svarande. Inte hemma och så vidare. De baserar sin artikel på inte ens en procent av de röstberättigade i Borås.

Jag tycker att det är lågt och det finns bara en rimlig anledning till publiceringen.

1 kommentar:

Anonym sa...

eh jaha, men opinionsmätningar på riksplanet har ju c:a 1-2 tusen tillfrågade och det är flera miljoner röstberättigade i landet, så där är vi inte ens uppe i en promille. Att det är stort bortfall i svaren är kanske ett problem men att det är "mindre än en procent" är väl i sig inte så konstigt, det är väl just så en mätning går till att man frågar ett litet representativt urval??