tisdag 14 september 2010

Märkligt att Anna Svalander inte har förstått vad bildning innebär!

Den lokala politikern Anna Svalander (FP) har idag publicerat en debattartikel som hon kallar för "Bildningsstaden Borås". Jag förstår att det nu är för sent att få in ett debattsvar på hennes artikel så jag publicerar den här på bloggen. Svalander är inte speciellt intresserad av sociala medier så någon får tipsa henne om mina skriverier.

Rubriken skulle också kunna vara; när tappade Folkpartiet perspektivet på utbildning.

Anna Svalander har inte förstått vad som ligger bakom begreppet bildning. Hon tror att det går att dra likhetstecken mellan den utbildning som hon kallar kunskapsskolan och bildning. Det är långt ifrån så.

Bildning kan förstås som kritiskt tänkande, etik, kommunikation och förmåga att söka kunskap, men även värderingsförmåga och förhållningssätt. Det handlar om etik, kommunikation, och förmåga att tänka självständigt och kritiskt. Utbildning har ett avgränsat syfte och en början och ett slut. Bildning däremot är livslångt och livsviktigt.
Bildning är en kvalitetsfråga inom utbildningen eftersom bildningsprocessen förutsätter kritiskt tänkande och reflektion. Det som Anna Svalander vanligtvis skulle kalla för flumskola.

I utbildningen är målet och vanligen också vägen till målet bestämda av diverse regler, och den som genomgår en utbildning måste anpassa sig efter dessa regler för att få det eftertraktade betyget eller legitimationen.
Det är en process styrd utifrån; individen anpassar sig efter en yttre form. En utbildningsanstalt kan tala vackra ord om originalitet och personlig egenart, men dess mål, retoriken till trots, är att skaffa färdiga produkter som lätt kan jämföras med varandra.

Den som bildar sig är däremot fri enligt den gängse föreställningen. Processen är styrd inifrån, av intresse, av kunskapshunger, av lust att förändra den person som man blivit. Kunskapen ses som egenvärde och inte som medel för något annat.

Bildning är som läsaren förstår långt ifrån vad Folkpartiet står för. Bildning inbegriper allt det som Anna Svalander småler åt.

Anna får satsa på att kanske fortsatt försöka bilda sig efter valet. Det lär ju bli lite tid över till det.

2 kommentarer:

Anna Svalander sa...

Hej Tomas.
Vad vet du om mitt intresse för sociala medier? Bara för att jag inte ständigt kommenterar dina inlägg, eller som du, delar med mig av varenda ointressant tanke på en blogg, så innebär det inte att jag inte är intresserad av Sociala medier.

När det gäller bildning så har jag en magisterexamen i statsvetenskap och en examen i pedagogik, samt jobbar heltid som folkbildare i ett studieförbund, så jag tar gärna en diskussion med dig om bildning utifrån ett teoretiskt eller praktiskt perspektiv. Vilka forskare eller utblidningsteoretiker utgår du ifrån i ditt resonemang?

Uppenbart är att du inte tycker som jag och Folkpartiet när det gäller utbildning och det är väl helt Ok. Frågan är vad DU tycker? I vanlig Socialdemokratisk anda så ägnar du det mesta av tiden åt att kritisera, förlöjliga och ljuga, men nästan ingen tid eller kraft åt att förklara vad du eller Socialdemokraterna vill. Kom med något konkret förslag, eller en saklig invändning mot det vi genomfört.
mvh Anna Svalander FP

Tomas Gustafson sa...

Hej Anna!
Jag får be om ursäkt. Du verkar ha ett stort intresse av sociala medier. Där hade jag fel. Ditt intresse är så stort att du regelbundet tycks läsa både min blogg och mina inlägg på Fb. Även om du tycker att mina inlägg är ointressanta är det kul att du läser dem.
Jag är också djupt imponerad av Din digra utbildningslista. Det kan jag definitivt inte matcha.

Jag konstaterar att du har haft förmånen att utbilda dig genom att socialdemokratiska regeringar har givit dig förutsättningar för det. Det var under en period då skolan inte enbart lärde ut kunskap utan också uppmuntrade till nyfikenhet och eget sökande av kunskap. Vanligtvis kallad flumskola av Fp.
Eftersom du har haft nytta av en sådan skola så är jag säker på att du inte enbart är utbildad utan att du även har haft verktygen för att bilda dig.
Det konstiga är att Fp och du inte unnar alla att få den möjligheten.
Men lycka till att skapa utbildningsstaden Borås.

Hälsar en inte alls så utbildad
Tomas

Ps Visst kritiserar jag och visst förlöjligar jag. Det håller jag med om men skulle du kunna nedlåta dig till att peka på när jag har ljugit. Ds