onsdag 15 september 2010

I Högeralliansens Sverige får färre göra klassresor!

Enligt OECD är den sociala rörligheten hög i länder som har:
√ en socialt blandad skola där den kunskapsmässiga sorteringen och graderingen sker sent och där lärandet sker gemensamt
√ en väl utvecklad offentlig sektor och progressiva skatter som omfördelar resurser från de med höga inkomster till de med lägre
√ en arbetslöshetsförsäkring som upprätthåller inkomster vid arbetslöshet
√ en hög facklig organisationsgrad och kollektivavtal som täckeren stor del av arbetsmarknaden.√ små inkomstskillnader.

Regeringen har rört sig bort från den sammanhållna skola som enligt forskningen bidrog till att utjämna livschanserna. Val ska göras tidigare, elever ska sorteras och elitklasser införas. Uppdelningen mellan yrkes- och teoretiska studier har cementerats. Genom mindre resurser och ändrade antagningsregler har komvux funktion som andra chans beskurits. 25:4-reglen har slopats. De med allra svagast utbildningsbakgrund har drabbats genom att rekryteringsbidrag och korttidsstudiestöd i stort sett har avskaffats. Den sammantagna effekten av detta blir att barn som kommer från stabila och stimulerande hemmamiljöer gynnas. De som inte har rätt stöd hemifrån och de som behöver lite mer tid för att hitta rätt väg in i vuxenlivet kommer att bestraffas.

Fyra år till med den politik som högerpartierna för kommer att ytterligare splittra samhället. Det kommer att ännu mer försvåra klassresor. Fattiga kommer att bli fattigare och rika rikare. Klyftorna kommer att öka.

I högeralliansens Sverige ges inga andra chanser. Och när du väl har röstat på Söndag så ges inga andra chanser för dig om du har röstat på Reinfeldts cocker spanielögon.

Arbetarerörelsens tankesmedja har genom Daniel Lind gjort en mycket tänkvärd rapport om frihet och ofrihet i ett framtida Sverige. Även HBT-sossen skriver om detta. Debatt i SVD.

Inga kommentarer: