måndag 27 september 2010

Arbetarparti?

Alliansregeringen lade ned Arbetsmiljöinstitutet som en av de första åtgärderna de gjorde efter valet 2006. Nedläggningen var helt och hållet ideologiskt befogad av den nyvalda regeringen. Nedläggningen 2007 innebar att en betydande del av forskningsresurserna försvann från arbetslivsforskningen, såväl ekonomiskt som i antalet verksamma forskare. Det innebar också att Sverige numera saknar ett nationellt centrum kring arbetslivsforskning. Dessutom skar regeringen ned på Arbetsmiljöverket med 30%. Jag kan därför hävda att regeringen i det sammanhanget har varit och är arbetareovänliga.
Vi socialdemokrater har varit och är starkt kritiska till regeringens nedläggning av institutet. Stora betydande kunskaper och en samlad bild av forskningen har gått förlorad.

Nu vill alliansregeringen återinföra en sammanhållande aktör för kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet. Syftet är att långsiktigt stärka kunskapsförmedlande aktiviteter inom forskningsområdet, säger man. Det återstår att ta del av hur en sådan sammanhållande aktör utformas. I övrigt är det ett relativt innehållslöst dokument som förmodligen blir Tobias Billströms enda insats inom arbetsmarknadsdepartementet.

Så här tycker LO och HBT-sossen.

Inga kommentarer: