söndag 21 november 2010

Några få reflektioner från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november.

Mötet innehöll inga egentliga frågor som innehöll anledning till konfrontation utan de var mer eller mindre frågor där det råder enighet

Men det var det första ”riktiga” mötet efter valet och med en ny sammansättning. Två ungtuppar ville gärna kunna profilera sig och de var bägge nyliberala. Jag tycker att det är helt ok för dem att på så sätt också göra debuten i talarstolen. De ska naturligtvis vara tydliga med var de står och deras politiska grunduppfattning. Men det blev med något av löjets skimmer dock.

Den ene var emot en ny förvaltningsorganisation (beslut om reglemente) som redan tidigare beslutats av en helt enig fullmäktige inklusive hans eget parti.

Den andre tillhör ett annat parti och var, tvärsemot sitt eget parti, mot att skattemedel placerades i etiska fonder. Förslagets innehåll är att stiftelsernas pengar ska placeras i företag som följer internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete, barnarbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Pengar ska inte placeras i företag som har verksamhet inom vapen, alkohol, tobak, spel eller pornografi.

Det var, gubevars, att hantera ”skattebetalarnas pengar” på ett oförsiktigt sätt då de etiska fonderna kanske inte gav den bästa avkastningen.
Trots att han var emot skrivningen röstade han inte med Sverigedemokraterna som begärde votering om ordet vapen.

Jag vill tillägna dessa två nyliberala ungtuppar en del av en sångtext med upphovsman Mikael Wiehe:

Nyliberal.

Det där att va nyliberal
Att ha girighet som ideal
Att ta kål på varann
För att få tjäna en slant
Blir det inte ensamt ibland

Inga kommentarer: