måndag 1 november 2010

Är Riksrevisionens revisorer oberoende?

Frågan är berättigad efter de senaste årens ifrågasatta granskningar.

I våras fick Sida löpa gatlopp i svensk media efter att Riksrevisionsverket riktade skarp kritik. Gunilla Carlsson var inte sen att även hon utdela kritik med påföljden att resurser till Sida ströps och att Sidas generaldirektör fick sparken. Det är därför med stor förvåning jag tar del av att Riksrevisionsverket även granskat UD där Gunilla Carlsson är chef för biståndsdelen. Det visar sig då att Gunilla Carlsson har ännu mindre ordning på sitt eget fögderi än vad Sida har haft. Systemen för intern styrning och kontroll är inte lika välutvecklade som hos Sida, UD:s styrdokument är svagare, och det finns indikationer på brister i den interna effektiviteten i UD:s handläggning av biståndet.”

Med detta lade man studien i byrålådan.

Enligt sin hemsida är Riksrevisionen en del av riksdagens kontrollmakt. Riksrevisionens uppdrag är att granska den statliga verksamheten och därigenom medverka till god resursanvändning och en effektiv förvaltning. Därigenom granskar de regeringen och är en demokratisk utpost för innevånare. Anmärkningsvärt är att hemlighålla studien och inte gå vidare med den.

När Riksrevisionens revisorer kritiserade Sida gjordes den rapporten (oegentligheter inom bistånd) av en ex-politiker som beskrev sig själv som moderatkompis till Gunilla Carlsson. Rapporten kunde sedermera i stort sett i alla delar avskrivas. Rena oegentligheter kunde enbart styrkas i tre delar. Därför uppstod en berättigad misstanke om att Riksrevisionens misskreditering av SIDA hade ett politiskt syfte. Riksrevisionen har tidigare kritiserats för att flera av myndighetens högsta chefer rekryterats från just regeringen och regeringskansliet.

Det blir tveksamt att granska gamla kompisar.

Riksrevisionen skall vara oberoende - men är den det? Frågan är befogad med hänsyn till hur Riksrevisionen har agerat på sistonde. Främst sedan den borgerliga regeringen kom till makten 2006. Det går inte att bortse från att den snorkiga och överlägsna tonen som Riksrevisorn Gudrun Antemar visar upp också döljer något. Möjligen var hon såpass arrogant att inslaget förstörde sig självt. Har i varje fall inte hittat den.
Här kan du själv läsa en sammanfattning av rapporten. Tyvärr har jag inte lyckats få tag i hela.
Och så här uppfattar Riksrevisionen sin roll.

Andra som skriver om Riksrevisionen är Arne Kjörnsberg, Alliansfritt Sverige och Opinionsbloggen.

Inga kommentarer: