måndag 29 november 2010

Vad vill egentligen klimatskeptikerna?


Jag har länge undrat vilka de är, klimatskeptikerna. I lördagens BT har fem av dem skrivit en debattartikel där deras budskap kokar ned till att vi alla ska sluta upp med den ”meningslösa jakten på koldioxid”.

Men vad är det som övertygar dem? Vad driver dem att lägga timmar, energi och pengar på att försöka förmå världen att sluta arbeta för att begränsa koldioxidutsläppen? Och ligger det någon sanning i att deras kampanjer finansieras av oljelobbyn? Varför är de enbart skeptiska och aldrig berättar vad de i själva verket vill göra. Behöver inte mänskligheten oroa sig. Är det bara att fortsätta som inget har hänt eller faktiskt händer när du läser detta!

För mig är det självklart att vi måste bry oss om det som i stort sett en samlad expertis är överens om. Nämligen att den globala uppvärmningen är ett reellt hot. Krympande glaciärer som leder till vattenbrist i högt liggande länder och svåra översvämningar till följd av kraftigare nederbörd i lågt liggande länder. Klimathotet är ett hot mot världens alla fattiga och därför skapar klimathotet klyftor mellan fattiga och rikare länder.

Det har snart gått 20 år sedan FN:s generalförsamling beslutade sig för att inleda förhandlingarna om en internationell klimatkonvention. Konventionen blev klar 1992. Kyotoprotokollet som syftade till begränsningar av utsläppen från de rika länderna blev klart fem år senare, 1997. Många länder har följt avtalet men t.ex. USA har aldrig ratificerat avtalet. Världens länder har fortfarande ingen kontroll över utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Ökningstakten har visserligen dämpats något pga. den ekonomiska krisen men förväntas öka igen när tillväxten ökar. Och om två år löper avtalet ut. Klimatmötet i Cancún har som mål att komma överens om ett nytt avtal som ska ta vid då Kyoto-avtalet går i graven 2012. Det är inte många som är optimistiska om att världen ska lyckas utan man talar redan om nästa års möte i Durban.

Målet i Köpenhamnsöverenskommelsen, att begränsa den globala temperaturhöjningen till högst 2 grader, verkar vara mycket avlägsen. Stigande världsmedeltemperatur får konsekvenser. Det är alla överens om. Det står också bortom all tvivel om sambanden mellan koldioxidhalten i luften och växthuseffekten. Bränner vi fossila bränslen tillförs atmosfären koldioxid, vilket skapar ett tryck uppåt på jordens medeltemperatur.

Om vi lägger samman det vi med säkerhet vet, att koldioxidutsläppen pressar upp temperaturen och att temperaturökningar leder till naturkatastrofer, så har vi tillräckliga skäl till att agera. Det är vår skyldighet.

En intressant iakttagelse är att samtliga undertecknare av debattartikeln är män i övre medelåldern. Var finns ungdomar och kvinnorna? Lyckligtvis verkar de inte bete sig som de äldre männen som liksom strutsen vill gömma huvudet i sanden och förneka att mänskligheten har ett problem. Klimatförändringarna försvinner inte, tvärtom är situationen än mer allvarlig nu än inför mötet i Köpenhamn förra året.


Borås Tidning är dålig på att publicera debattartiklar på nätet. Men klimatskeptikerna har publicerat samma artikel på Newsmill.

Bo Ekman från Tällberg Foundation skriver om att det är viktigt med tillväxt.

DN har en artikel med titeln 2010 kan bli det varmaste året- vem bryr sig?


För den som mot all förmodan vill vara med i det glada gänget av förnekare finns följande sajter att gotta sig i här och här.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Hur kan du va så pantad att du inbillar dig att det är politik som bestämmer jordens klimat? "Vi ska se till att det inte blir mer än 2 grader varmare om 50 år!"

Hur ska vi fixa det? Ska vi rucka på jordaxelns lutning? Ska vi flytta planeten en liten bit längre från solen? Ska vi sätta upp ett finmaskigt nät ovanför magnetosfären och samla in den kosmiska strålningen?

Eller ska vi, vilket föreslagits på allvar hindra solstrålningen med i stratosfären uppskickade speglar?

Klimatet gör som det vill och det bestäms inte av Reinfeldt, Carlgren, Wetterstrand eller nån annan skojare som hittar på att det inte ska få bli mer än 2 grader varmare.

Obegripligt att människor som gått i skola flera år(?) kan gå på sådant fräckt blufferi.

Börje S

Bo Jonsson sa...

Grattis Iakttagaren, ser att du också fått besök. Börje S tycker om att påstå saker, dock inte att verifiera vad han påstår. Och skulle han mot förmodan skicka med en länk, slutar den på någon suspekt blogg eller en tidskrift som heter Energi & Environment...

Bosse

JPC sa...

Det som är politiskt intressant och det man tjatar mest om är CO2. Alla i gamet vet att CO2 inte står för merparten av forcings, faktiskt mindre än 50 %. Senare forskning visar att man överskattat klimatkänsligheten för CO2. Det beror bl.a på att forskningen kring aerosoler har fördjupat kunskaperna. Om du inte är medveten om det är det aerosolerna som är ”motvikten” mot CO2 i modellerna. Om aerosolerna inte har den avkylande effekt som antas måste CO2:s påverkan skrivas ned motsvarande. Undertecknad har själv deltagit i ett forskningsteam om aerosoler och kunde konstatera att flera grupper har faktiskt en netto-värmande effekt. Det viktigaste är dock att aerosoler knappast spelar en sån global roll att de kan balansera ut CO2. Se även referenser sist.

Klimatändringar är på riktigt men människans påverkan vet ingen något säkert om. Det är ingen lek att slänga bort miljarder och biljoner på något som aldrig ens kommer att gå att verifiera att det ger någon somhelst effekt. Samtidigt har vi verkliga problem nu, här, idag, som kräver uppmärksamhet. I det sammanhanget är det helt oförsvarbart att fortsätta fokuseringen på en icke-validerad mänsklig påverkan på klimatet. Exakt hur många människor har hittills skadats eller dödats av explicit antropogent inducerade klimatförändringar? Jag vill ha en solid siffra som inte kan emotsägas. Jämför den siffran med vad svält, sjukdomar, naturkatastrofer, krig osv tar – varje år.

Några få (av många, många) intressanta referenser som ger tsnkeställare kring IPCCs rigida slutsatser. Den sistnämnda i listan efter stycket tittar på aerosolernas inflytande. Slutsatsen från den är att CO2 forcing måste skrivas ned med 68 % jämfört med vad som normalt används i modellerna.

Till sist: det finns inga solida resultat som entydigt pekar ut vad klimatsensitiviten värde är. Klimatkänsligheten är vad den är och hittills har INGEN lyckats mäta den på ett övertygande sätt.

Paltridge, G., et al., 2009. Trends in middle- and upper-level tropospheric humidity fron NCEP reanalysis data. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-009-0117-x.

Spencer, R., and W.D. Braswell. 2008. Potential biases in feedback diagnosis from observations data: a simple model demonstration. Journal of Climate, 21, 5624-5628.

http://www.nature.com/ngeo/journal/v3/n9/full/ngeo932.html

Du ska dock veta att det finns forskargrupper som har naturliga cykler eller intern klimatvariation som utgångspunkt. De har visat att man kan förklara den moderna tidens temperaturuppgång utan GHG-forcings och de har också lyckats förklara stagnationen av den globala tempuppgången de senaste 12 åren något som inga ”IPCC”-modeller klarat av.
Några intressanta referenser nedan.

Kiehl, J.T., 2007. Twentieth century climate model response and climate sensitivity. Geophysical Research Letters, 34, L22710, doi:10.1029/2007GL031383.

Swanson, K.L., and A.A. Tsonis, 2009. Has the climate shifted? Geophysical Research Letters, 36, L06711, doi:10.1029/2008GL037022.

Tsonis, A. A., K. Swanson, and S. Kravtsov, 2007. A new dynamical mechanism for major climate shifts. Geophysical Research Letters, 34, L13705, oi:10.1029/2007GL030288.

Wild, M., et al. (2005), From dimming to brightening: Decadal changes in surface solar radiation, Science, 308, 847–850, doi:10.1126/science.1103215.

Wild, M., A. Ohmura, and K. Makowski (2007), Impact of global dimming and brightening on global warming, Geophysical Research Letters, 34, L04702, doi:10.1029/2006GL028031.

Wild, M. (2009), How well do IPCC-AR4/CMIP3 climate models simulate global dimming/brightening and twentieth-century daytime and nighttime warming? Journal of Geophysical Research, 114, D00D11, doi:10.1029/2008JD011372.

Wild, M., B. Trüssel, A. Ohmura, C. N. Long, E. G. Dutton, G. König-Langlo, and A. Tsvetkov (2009), Global dimming and brightening: An update beyond 2000, Journal of Geophysical Research, 114, doi:10.1029/2008JD011382.

JPC sa...

Det som är politiskt intressant och det man tjatar mest om är CO2. Alla i gamet vet att CO2 inte står för merparten av forcings, faktiskt mindre än 50 %. Senare forskning visar att man överskattat klimatkänsligheten för CO2. Det beror bl.a på att forskningen kring aerosoler har fördjupat kunskaperna. Om du inte är medveten om det är det aerosolerna som är ”motvikten” mot CO2 i modellerna. Om aerosolerna inte har den avkylande effekt som antas måste CO2:s påverkan skrivas ned motsvarande. Undertecknad har själv deltagit i ett forskningsteam om aerosoler och kunde konstatera att flera grupper har faktiskt en netto-värmande effekt. Det viktigaste är dock att aerosoler knappast spelar en sån global roll att de kan balansera ut CO2. Se även referenser sist.

Klimatändringar är på riktigt men människans påverkan vet ingen något säkert om. Det är ingen lek att slänga bort miljarder och biljoner på något som aldrig ens kommer att gå att verifiera att det ger någon somhelst effekt. Samtidigt har vi verkliga problem nu, här, idag, som kräver uppmärksamhet. I det sammanhanget är det helt oförsvarbart att fortsätta fokuseringen på en icke-validerad mänsklig påverkan på klimatet. Exakt hur många människor har hittills skadats eller dödats av explicit antropogent inducerade klimatförändringar? Jag vill ha en solid siffra som inte kan emotsägas. Jämför den siffran med vad svält, sjukdomar, naturkatastrofer, krig osv tar – varje år.

Några få (av många, många) intressanta referenser som ger tsnkeställare kring IPCCs rigida slutsatser. Den sistnämnda i listan efter stycket tittar på aerosolernas inflytande. Slutsatsen från den är att CO2 forcing måste skrivas ned med 68 % jämfört med vad som normalt används i modellerna.

Till sist: det finns inga solida resultat som entydigt pekar ut vad klimatsensitiviten värde är. Klimatkänsligheten är vad den är och hittills har INGEN lyckats mäta den på ett övertygande sätt.

Paltridge, G., et al., 2009. Trends in middle- and upper-level tropospheric humidity fron NCEP reanalysis data. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-009-0117-x.

Spencer, R., and W.D. Braswell. 2008. Potential biases in feedback diagnosis from observations data: a simple model demonstration. Journal of Climate, 21, 5624-5628.

http://www.nature.com/ngeo/journal/v3/n9/full/ngeo932.html

Du ska dock veta att det finns forskargrupper som har naturliga cykler eller intern klimatvariation som utgångspunkt. De har visat att man kan förklara den moderna tidens temperaturuppgång utan GHG-forcings och de har också lyckats förklara stagnationen av den globala tempuppgången de senaste 12 åren något som inga ”IPCC”-modeller klarat av.
Några intressanta referenser nedan.

Kiehl, J.T., 2007. Twentieth century climate model response and climate sensitivity. Geophysical Research Letters, 34, L22710, doi:10.1029/2007GL031383.

Swanson, K.L., and A.A. Tsonis, 2009. Has the climate shifted? Geophysical Research Letters, 36, L06711, doi:10.1029/2008GL037022.

Tsonis, A. A., K. Swanson, and S. Kravtsov, 2007. A new dynamical mechanism for major climate shifts. Geophysical Research Letters, 34, L13705, oi:10.1029/2007GL030288.

Wild, M., et al. (2005), From dimming to brightening: Decadal changes in surface solar radiation, Science, 308, 847–850, doi:10.1126/science.1103215.

Wild, M., A. Ohmura, and K. Makowski (2007), Impact of global dimming and brightening on global warming, Geophysical Research Letters, 34, L04702, doi:10.1029/2006GL028031.

Wild, M. (2009), How well do IPCC-AR4/CMIP3 climate models simulate global dimming/brightening and twentieth-century daytime and nighttime warming? Journal of Geophysical Research, 114, D00D11, doi:10.1029/2008JD011372.

Wild, M., B. Trüssel, A. Ohmura, C. N. Long, E. G. Dutton, G. König-Langlo, and A. Tsvetkov (2009), Global dimming and brightening: An update beyond 2000, Journal of Geophysical Research, 114, doi:10.1029/2008JD011382.

JPC sa...

Det som är politiskt intressant och det man tjatar mest om är CO2. Alla i gamet vet att CO2 inte står för merparten av forcings, faktiskt mindre än 50 %. Senare forskning visar att man överskattat klimatkänsligheten för CO2. Det beror bl.a på att forskningen kring aerosoler har fördjupat kunskaperna. Om du inte är medveten om det är det aerosolerna som är ”motvikten” mot CO2 i modellerna. Om aerosolerna inte har den avkylande effekt som antas måste CO2:s påverkan skrivas ned motsvarande. Undertecknad har själv deltagit i ett forskningsteam om aerosoler och kunde konstatera att flera grupper har faktiskt en netto-värmande effekt. Det viktigaste är dock att aerosoler knappast spelar en sån global roll att de kan balansera ut CO2. Se även referenser sist.

Klimatändringar är på riktigt men människans påverkan vet ingen något säkert om. Det är ingen lek att slänga bort miljarder och biljoner på något som aldrig ens kommer att gå att verifiera att det ger någon somhelst effekt. Samtidigt har vi verkliga problem nu, här, idag, som kräver uppmärksamhet. I det sammanhanget är det helt oförsvarbart att fortsätta fokuseringen på en icke-validerad mänsklig påverkan på klimatet. Exakt hur många människor har hittills skadats eller dödats av explicit antropogent inducerade klimatförändringar? Jag vill ha en solid siffra som inte kan emotsägas. Jämför den siffran med vad svält, sjukdomar, naturkatastrofer, krig osv tar – varje år.

Några få (av många, många) intressanta referenser som ger tsnkeställare kring IPCCs rigida slutsatser. Den sistnämnda i listan efter stycket tittar på aerosolernas inflytande. Slutsatsen från den är att CO2 forcing måste skrivas ned med 68 % jämfört med vad som normalt används i modellerna.

Till sist: det finns inga solida resultat som entydigt pekar ut vad klimatsensitiviten värde är. Klimatkänsligheten är vad den är och hittills har INGEN lyckats mäta den på ett övertygande sätt.

Paltridge, G., et al., 2009. Trends in middle- and upper-level tropospheric humidity fron NCEP reanalysis data. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-009-0117-x.

Spencer, R., and W.D. Braswell. 2008. Potential biases in feedback diagnosis from observations data: a simple model demonstration. Journal of Climate, 21, 5624-5628.

http://www.nature.com/ngeo/journal/v3/n9/full/ngeo932.html

Du ska dock veta att det finns forskargrupper som har naturliga cykler eller intern klimatvariation som utgångspunkt. De har visat att man kan förklara den moderna tidens temperaturuppgång utan GHG-forcings och de har också lyckats förklara stagnationen av den globala tempuppgången de senaste 12 åren något som inga ”IPCC”-modeller klarat av.
Några intressanta referenser nedan.

Kiehl, J.T., 2007. Twentieth century climate model response and climate sensitivity. Geophysical Research Letters, 34, L22710, doi:10.1029/2007GL031383.

Swanson, K.L., and A.A. Tsonis, 2009. Has the climate shifted? Geophysical Research Letters, 36, L06711, doi:10.1029/2008GL037022.

Tsonis, A. A., K. Swanson, and S. Kravtsov, 2007. A new dynamical mechanism for major climate shifts. Geophysical Research Letters, 34, L13705, oi:10.1029/2007GL030288.

Wild, M., et al. (2005), From dimming to brightening: Decadal changes in surface solar radiation, Science, 308, 847–850, doi:10.1126/science.1103215.

Wild, M., A. Ohmura, and K. Makowski (2007), Impact of global dimming and brightening on global warming, Geophysical Research Letters, 34, L04702, doi:10.1029/2006GL028031.

Wild, M. (2009), How well do IPCC-AR4/CMIP3 climate models simulate global dimming/brightening and twentieth-century daytime and nighttime warming? Journal of Geophysical Research, 114, D00D11, doi:10.1029/2008JD011372.

Wild, M., B. Trüssel, A. Ohmura, C. N. Long, E. G. Dutton, G. König-Langlo, and A. Tsvetkov (2009), Global dimming and brightening: An update beyond 2000, Journal of Geophysical Research, 114, doi:10.1029/2008JD011382.

JPC sa...

Det som är politiskt intressant och det man tjatar mest om är CO2. Alla i gamet vet att CO2 inte står för merparten av forcings, faktiskt mindre än 50 %. Senare forskning visar att man överskattat klimatkänsligheten för CO2. Det beror bl.a på att forskningen kring aerosoler har fördjupat kunskaperna. Om du inte är medveten om det är det aerosolerna som är ”motvikten” mot CO2 i modellerna. Om aerosolerna inte har den avkylande effekt som antas måste CO2:s påverkan skrivas ned motsvarande. Undertecknad har själv deltagit i ett forskningsteam om aerosoler och kunde konstatera att flera grupper har faktiskt en netto-värmande effekt. Det viktigaste är dock att aerosoler knappast spelar en sån global roll att de kan balansera ut CO2. Se även referenser sist.

Klimatändringar är på riktigt men människans påverkan vet ingen något säkert om. Det är ingen lek att slänga bort miljarder och biljoner på något som aldrig ens kommer att gå att verifiera att det ger någon somhelst effekt. Samtidigt har vi verkliga problem nu, här, idag, som kräver uppmärksamhet. I det sammanhanget är det helt oförsvarbart att fortsätta fokuseringen på en icke-validerad mänsklig påverkan på klimatet. Exakt hur många människor har hittills skadats eller dödats av explicit antropogent inducerade klimatförändringar? Jag vill ha en solid siffra som inte kan emotsägas. Jämför den siffran med vad svält, sjukdomar, naturkatastrofer, krig osv tar – varje år.

Några få (av många, många) intressanta referenser som ger tsnkeställare kring IPCCs rigida slutsatser. Den sistnämnda i listan efter stycket tittar på aerosolernas inflytande. Slutsatsen från den är att CO2 forcing måste skrivas ned med 68 % jämfört med vad som normalt används i modellerna.

Till sist: det finns inga solida resultat som entydigt pekar ut vad klimatsensitiviten värde är. Klimatkänsligheten är vad den är och hittills har INGEN lyckats mäta den på ett övertygande sätt.

Paltridge, G., et al., 2009. Trends in middle- and upper-level tropospheric humidity fron NCEP reanalysis data. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-009-0117-x.

Spencer, R., and W.D. Braswell. 2008. Potential biases in feedback diagnosis from observations data: a simple model demonstration. Journal of Climate, 21, 5624-5628.

http://www.nature.com/ngeo/journal/v3/n9/full/ngeo932.html

Du ska dock veta att det finns forskargrupper som har naturliga cykler eller intern klimatvariation som utgångspunkt. De har visat att man kan förklara den moderna tidens temperaturuppgång utan GHG-forcings och de har också lyckats förklara stagnationen av den globala tempuppgången de senaste 12 åren något som inga ”IPCC”-modeller klarat av.
Några intressanta referenser nedan.

Kiehl, J.T., 2007. Twentieth century climate model response and climate sensitivity. Geophysical Research Letters, 34, L22710, doi:10.1029/2007GL031383.

Swanson, K.L., and A.A. Tsonis, 2009. Has the climate shifted? Geophysical Research Letters, 36, L06711, doi:10.1029/2008GL037022.

Tsonis, A. A., K. Swanson, and S. Kravtsov, 2007. A new dynamical mechanism for major climate shifts. Geophysical Research Letters, 34, L13705, oi:10.1029/2007GL030288.

Wild, M., et al. (2005), From dimming to brightening: Decadal changes in surface solar radiation, Science, 308, 847–850, doi:10.1126/science.1103215.

Wild, M., A. Ohmura, and K. Makowski (2007), Impact of global dimming and brightening on global warming, Geophysical Research Letters, 34, L04702, doi:10.1029/2006GL028031.

Wild, M. (2009), How well do IPCC-AR4/CMIP3 climate models simulate global dimming/brightening and twentieth-century daytime and nighttime warming? Journal of Geophysical Research, 114, D00D11, doi:10.1029/2008JD011372.

Wild, M., B. Trüssel, A. Ohmura, C. N. Long, E. G. Dutton, G. König-Langlo, and A. Tsvetkov (2009), Global dimming and brightening: An update beyond 2000, Journal of Geophysical Research, 114, doi:10.1029/2008JD011382.

Anonym sa...

Do they have a tendency to wobble?

Here is my web blog - Read the Full Content

Anonym sa...

It can be quite possibly the most productive body weight loss training there's, which device does it completely.

Here is my webpage - adjustable dumbbell set

Anonym sa...

Stand up though keeping a set of dumbbells and diligently lean about
within the waist till your again is parrell with all the floor.My homepage ... www.getfitnstrong.com

Anonym sa...

If you need to acquire that sculpted overall body speedy,
here are classified as the very simple strategies that you just are already waiting around for.


my web site ... Suggested Looking at

Anonym sa...

Yet again, it is really not all that undesirable, just distinctive.


My web-site; free weights for sale

Anonym sa...

Also, the actual Electricity Rods inside the Bowflex Best two home arrive with a life span
unlimited warranty.

My page: cheap bowflex selecttech 552 dumbbells

Anonym sa...

Does one despise about to the health club?

Also visit my blog; just click the following internet page

Anonym sa...

You may complete leap rope periods for fifteen minutes and
get the impact of jogging for thirty.

Also visit my site - http://www.getfitnstrong.com/

Anonym sa...

Both of those are well-liked options for just a home-based gymnasium.


Also visit my blog; bowflex selecttech 552