fredag 19 november 2010

Vad är ett modernt parti?

Varför skall en konservativ tidning som Borås Tidning bry sig om ifall fackföreningsrörelsen och socialdemokratin har samverkande intressen? Naturligtvis för att de har intresse av att försvaga både fackföreningsrörelsen som partiet.

Fler och fler i borgerlig press kräver nu att Socialdemokraterna skall bli ett ”modernt” parti och bryta samverkan med LO. Varför?

LO och Socialdemokraterna har ett flera sekler lång samverkan. Socialdemokratiska partiet bildades med en mycket stark anknytning till fackföreningsrörelsen. LO bildade partiet! Samverkan bygger på att vi har en ideologisk gemenskap som utgår från den arbetande befolkningens behov och strävande. Självklart ska man samverka med dem som tycker likadant. Allt annat är ju bara dumheter.

LO-tidningen publicerade för någon vecka sedan resultatet av senaste undersökning om medlemmarnas inställning till den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna. Röster har ständigt höjts emot facklig-politisk samverkan, men tvärtemot vad många tror, så kommer den kritiken oftast från borgerligheten snarare än medlemmarna. Detta visas svart på vitt i den undersökning som SIFO genomfört på uppdrag av LO.

Om vi tar hela LO, så är enbart 22 % av medlemmarna emot att LO stödjer ett politiskt parti medan 21 % inte har tagit ställning. Resterande är för att LO ska ha en facklig-politisk samverkan, helst med socialdemokraterna: hela 30 % av de svarande vill att LO enbart ska stödja socialdemokraterna, medan 19,6% vill att LO förutom socialdemokraterna även ger sitt stöd till andra partier, företrädesvis Vänsterpartiet. Bara 7,35 % anger att de inte vet vilket annat parti LO borde stödja.

En avslutad samverkan förlorar både partiets och LO:s medlemmar på.

Att Wanja Lundby- Wedin vill komma på samtalsläge med regeringen är inte speciellt konstigt eller anmärkningsvärt. Det är regeringen som hon måste påverka eftersom de så påtagligt, för den som har insikt, monterar ned det som LO så länge har fightats för. Det har ingenting, ingenting, med att bryta med socialdemokratin att göra.

BT avslutar sin ledare med att föreslå att socialdemokratin ska bli ett parti som alla andra. Jag har en nyhet för BT: Partiet ska inte bli ett parti som alla andra. Det är ett unikt parti med särskilda förutsättningar som inga andra partier har.

Var vaksam på vad högerpressen skriver. Deras lobbyverksamhet är den mest påtagliga lobbyverksamhet som finns. De har alltid ett syfte med det som de skriver oavsett det är på ledarsidan eller i nyhetsartiklar.

Jag får dessutom små röda utslag närhelst jag hör att något ska moderniseras, vare sig det gäller partiet eller Arbetsrätten. Det betyder helt enkelt att något ska bli sämre och mer otryggt.


Andra som skriver om samma sak är ex Alejandro Caviedes.

Inga kommentarer: