måndag 20 december 2010

Kommunalt självstyre - snart ett minne blott?

Maria Larsson kommer att ta de kommuner som inte redan har infört privatisering av hemtjänst i herrans tukt och förmaning. Senast 2014 ska det vara genomfört hotar hon annars väntar lagstiftning.

Det kommunala självstyret är numera klart inskränkt.

Inga kommentarer: