onsdag 8 december 2010

Hjälper det att införa kadaverdiciplinskola?

I Pisarapporten som publicerades igår bekräftas att svenska skolelevers resultat år från år försämras. Många söker orsakerna till det och Jan Björklund skyller, som alltid när det är något negativt, på socialdemokratisk skolpolitik.

I skolverkets rapport om Pisaundersökningen står det att:

"Sverige har länge lyfts fram som ett av de mest likvärdiga länderna. Men PISA 2009 visar att Sverige även tappat sin topposition när det gäller likvärdighet och numera ligger på en högst genomsnittlig nivå. PISA visar, i jämförelse med andra länder, ökade skillnader mellan hög- och lågpresterande elever och en förstärkt betydelse av elevers socioekonomiska bakgrund. Över tid har även skillnader mellan hög- och lågpresterande skolor ökat".


Nu börjar den ojämlikhet som har varit syftet med den borgerliga politiken att ge resultat. Det fria skolvalet, friskolereformen har sett till att öka segregeringen i samhället. Den ökade segregeringen och ojämlikheten ger utslag i svenska elevers kunskapsnivå. Det är det som är orsaken. Jan Björklunds kadaverdiciplinskola kommer inte att hjälpa upp svagpresterande elevers resultat. Det ansvar som Björklunds skola lägger på individen och hemmet hjälper enbart de elever som har goda förutsättningar från början.

Det är inte rimligt att skylla på socialdemokraterna längre. Det ojämlika samhället är Alliansregeringens fel!

Intressant analys ges i skolverkets rapport ”vad påverkar resultatet i svensk grundskola?

Andra som skriver om Pisa rapporten och Jan Björklunds otillräcklighet är Martin Moberg, Roger Jönsson, Ann-Sofie Wågström, Moteld bland andra.

Inga kommentarer: