söndag 5 december 2010

Politik handlar inte om vem som är mest modern för stunden!

Låt inte eftervalsdebatten bli ett ”chickenrace” över vem som kan vara mest modern.

Jag håller definitivt inte med om allt som Mona sa i sitt linjetal på förtroenderådet men Mona har helt rätt när hon säger - "Ska vi socialdemokrater vinna val, så måste vi bli oss själva igen! Vi måste bli en levande socialdemokrati igen, med det folkflertal för ögonen, vars bästa, vars möjligheter, vars frihet och drömmar alltid har varit vårt syfte och mål".

Det är inte som Ulf Bjereld och Björn Fries ,i Aftonbladet debatt, föreslår att partiet ska bryta samarbetet med LO för att det uppfattas som omodernt.

Jag tycker snarare att det facklig-politiska samarbetet skall intensifieras. Och då starta med att bjuda in andra fack förutom LO.

När det gäller Mona Sahlins linjetal vid förtroenderådets möte i andra kammarsalen i riksdagen igår finns det en hel del att säga.

Det är klart att vi ska vara ett parti för hela folket, vilket vi alltid har varit, men vi får aldrig glömma att vi är ett parti för dem som inte har en egen röst. Jag motsätter mig och tycker illa om den klassificering som media gör av väljare som förlorare och vinnare och vilket parti som värnar om vem. Vem värnar om förlorarna om inte vi gör det. Tror någon på fullt allvar att alliansen värnar dem som inte har jobb eller är sjuka.

Vårt mål har alltid varit full sysselsättning – arbete åt alla. Men det betyder inte att vi lämnar dem som inte har arbete utanför. Och det var det som valet handlade om 2010.
Men vi ska inte låta som alliansen och tala om att den som inte har förmågan att skaffa sig ett arbete får leva på socialbidrag på sin höjd. För det är det som Mona säger då hon, liksom moderater, menar att a-kassan skall trappas av över tid. Vi måste som Mona faktiskt snuddar vid - höja taket för att A-kassan skall vara en rejäl försäkring för så många som möjligt. Idag är den inte det.
Nej – jag tror inte att lösningen på ungdomsarbetslösheten är Danmarks flexicurity eller IF Metalls låga löner till ungdomar.

Monas analys av skatterna skildrar förmodligen vilka människor hon träffade och vilka jag träffade i valet. När jag knackade dörr eller träffade människor var det ingen- säg ingen- som nämnde fastighetsskatten. Men folk var förbannade på bensinskatten.

Slutsatsen om jobbskattens förträfflighet delas inte av forskare och har inte visat sig frammana några ytterligare jobb. Teorin bakom jobbskatteavdraget är ju, för den som glömt det, att den som är arbetslös skall jaga jobb lite mer och ta låglönejobb bara det är mer pengar än a-kassan.

Men jag tycker det är positivt att Mona nämner i sitt tal om jämlikhet och utveckling – både och, aldrig antingen eller. Det är, har varit och måste förbli Socialdemokratins stora uppdrag.

Jag delar Mona´s syn på att vi ska sätta välfärdens kvalitet före privatiseringar. Kvaliteten skall vara bäst oavsett driftsform.

Jag delar även Mona´s uppfattning att vi måste bli bättre på internationella kontakter med systerpartier och organisationer. För den internationella solidariteten och för vår gemensamma globala framtid är det vår skyldighet som parti.

Men om vi struntar i alla personstrider så har vi nu en rejäl chans att återta det utrymme som Moderaterna har släppt. De släppte nämligen utrymmet som de ägde 2006 som innebar att de förmedlade ett framtidsperspektiv. 2010 har moderaterna förbrukat all sin kraft på förvaltning av statsfinanserna och på vårdandet av sitt eget varumärke.Kriskommissionen måste fokusera på frågorna kring:Var finns alla idéer om hur de nya finanskriserna som kommer att komma ska förhindras, av hur nya företag och jobb ska växa fram (fall inte i RUT-fällan), om forskning och utveckling och om hur ett samhälle som ger alla lika, nya och jämlika möjligheter. Om det borde vi tala!

Och vi klarar oss bra ensamma! Eventuella överenskommelser med andra partier kan vänta till efter den 17 september, 2014.


Så här har jag funderat direkt efter valet.

1 kommentar:

Ulf Bjereld sa...

Jag och Björn Fries skriver inte att Socialdemokraterna skall avbryta samarbetet med LO. Vi skriver att "Tiden är mogen för en förutsättningslös diskussion om hur det framtida samarbetet mellan Socialdemokraterna och LO bör utformas." Det är en helt annan sak, och skulle t ex kunna inbegripa flera av de åtgärder du själv nämner i posten (samarbeta med andra fack etc).