tisdag 20 december 2011

Statsministern har talat!

Som tidigare år höll Fredrik Reinfeldt (M) Jultal på Skansen. Efter att ha nämnt det dagsaktuella om SAAB i förbifarten övergick han till huvudidén i talet.

Han uppgav att han under sina resor mött många misshandlade kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem. Men det är inte så att mäns våld mot kvinnor har minskat sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Våldet har snarare ökat.

Reinfeldt nämner inte något om vad en politik som går ut på att göra fattiga människor mer fattiga och rika mer rika kan göra för att faktiskt öka våldet. Jag tror att talet är ytterligare ett exempel på vad som har blivit statsministerns bästa gren. Mycket tal och lite verkstad. Det här jultalet var ett inlägg i fajten om kvinnors röster i valet 2014.

Så här kommenterar Morgan Johansson (S) Statsministerns jultal:

"Det är välkommet att Reinfeldt nu säger sig vilja bekämpa våld mot kvinnor. Men bara under det senaste året så har moderaterna röstat nej till s-förslag om straffskärpning för våldtäkt, nej till en utvidgad sexköpslag och nej till bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att portförbjuda sina tidigare män från den gemensamma bostaden. Så sent som idag motsatte sig moderaterna i riksdagen vårt förslag om en särskild granskningskommission för våldtäktsbrotten. - Det räcker ju inte heller med straffskärpningar, utan man måste också se de ekonomiska och sociala problemen för de utsatta. Under de fem år som Reinfeldt regerat, så har den ekonomiska situationen för kvinnor utsatta för våld försämrats avsevärt. Många av dem är sjukskrivna eller arbetslösa, och de har drabbats hårt av nedskärningarna i trygghetssystemen. Den ökande bostadsbristen gör dessutom att kvinnojourerna nu vittnar om att våldsutsatta kvinnor tvingas bo kvar allt längre på jourerna. Det borde Reinfeldt också ha talat om."

Röda berget,

1 kommentar:

Anonym sa...

Sveriges gnällbälte - S-Bloggar!

Istället för att gnälla - tala om vad som ska gälla!

Tala om vad S vill göra istället för att gnälla på Alliansen...kom med motförslag...vilken alternativ politik som ska gälla...istället för att gnälla!

Inte undra på att folk tröttnat på S !