torsdag 22 december 2011

Flumskola?

John Bauer friskolekoncernen, riskkapitalägt, motiverar sin väsentligt lägre lärartäthet med att de har en pedagogisk inriktning, entreprenöriellt lärande. Det där håller inte ett antal forskare från Chalmers med om utan tror tvärtom att John Bauer har det som motiv för att få lägre kostnader och att de hoppas att vi är okunniga nog att gå på det. Tvärsom fordrar pedagogiken fler, inte färre, lärare för att fungera. Annars får man oengagerade elever.

Men vad är då entreprenöriellt lärande. Skolverket definierar det så här efter Lgr 11, kap 1:

"Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta."

Men vänta lite. Är det inte farligt likt den flumskola som Jan Björklund (FP) så kraftigt kritiserat. Så kraftigt har han kritiserat det att det är det enda man förknippar folkpartiet med. Så kraftigt har han kritiserat att han i grunden har förändrat den svenska skolan.

Skollyftet , Bo Widegren

Inga kommentarer: