måndag 19 december 2011

En svart dag för Sverige och för Västergötaland och för Trollhättan!

Till slut kom då det mycket fruktade men ändå väntade beskedet att SAAB försätts i konkurs. Många syndabockar utses just nu exempelvis GM, de kinesiska investerarna eller rekonstruktören, Guy Lofalk.

Men ingen talar speciellt mycket om att regeringen inte har lagt speciellt mycket energi på att rädda SAAB. Den svenska regeringen har inte gjort som ex USA , Tyskland eller för den delen Frankrike. Kämpat för att stötta den inhemska bilindustrin. Av ideologiska skäl har ledande borgerliga politiker avstått från att på något sätt stötta SAAB. Det stödpaket som regeringen bildade för bilindustrin om 28 miljarder visade sig vara enbart för syns skull. Möjligheten av att ta del av miljarderna har varit mikroskopiska. Alla de som har berömt regeringen för att vara återhållsamma med "skattepengarna" biter sig själva i knät nu när det skulle behövas kanske 15 till 20 miljarder i stöd till alla dem som nu blir arbetslösa. Hur mycket kostar det att regeringen nu har, genom sin inaktivitet, slagit sönder det unika fordonskluster som funnits i Trollhättan och Västra Götealand.

Det visar sig efter regeringens presskonferens att det enda regeringen kan erbjuda är att uttrycka sina sympatier för de anställda. Annie Lööf kommer nu att få bekänna om hon har fler kompetenser än att tala. Både Annie Lööf och Hillevi Engström beklagar konkursen men de tillför inga ytterligare resurser för att hjälpa Trollhättan eller alla de anställda som nu går ut i en oviss framtid.


Martin Moberg,

Inga kommentarer: