fredag 9 december 2011

Vsst är det ett skitresultat - men vem hade trott något annat!

Det har nu gått ett par dagar sedan SCB levererade sin november mätning. Jag har funderat en del på den.Villervallan med Juholts bostad och all den negativa publicitet i samband med honom återspeglas i mätningen.
Jag tycker då att S resultat på 27,7 procent visserligen inte är bra men bättre än vad jag trodde med tanke på omständigheten. Det kunde ha varit mycket värre. Inte minst med tanke på att 2,8 procent av våra tidigare väljare har gått till "vet ej". MP och M har gynnats av vår kris men glädjande nog inte SD.
Centerpartiet upplever inte någon effekt av att ha bytt partiledare. Någon Annie Lööf effekt kan inte skönjas vilket naturligtvis grämer centerpartister. Med Björklund vid rodret kan inte heller Folkpartiet glädjas speciellt mycket. Deras siffror sjunker stadigt. När det gäller KD så bekräftas deras kräftgång av mätningen och de parkerar tämligen konstant under 4 procent. De måste självklart hindra sin tillbakagång annars kommer inte ens "kamrat 4 procent" att kunna rädda dem.

Det gör att de rödgröna faktiskt blir större än Alliansen.

Det riktigt intressanta visar sig när jag bryter ned siffrorna till valkretsar. Visserligen blir det ett mindre underlag att bygga siffrorna på men det visar tendenser. Nedan har du siffrorna för S i de fem valkretsarna i Västra Götaland.

Göteborg             19,6
Bohuslän             26,3
N:a Älvsborg       27,2
S:a Älvsborg        42,0
Skaraborg             33,4

Det är glädjande att se att tappet inte är lika stort ute i landet men det reella hotet mot partiet finns i storstäderna. Göteborg tappar konstant väljarstöd och är i den här mätningen nere på under 20 procent. Det ser likadant ut i Stockholm. Det är en stor medelklass som inte längre röstar på oss trots att det verkar vara de som kommer att bli den stora förlorargruppen på Alliansens politik. Dagens Samhälle (inte i digital form) pekar ut denna grupp att få göra en omvänd klassresa.

Släpp nu allt snack om att vi är missgynnade av media. Medialogiken kan vi inte göra något åt så det är lika bra att släppa det och i stället räta på ryggen. Jag är stolt socialdemokrat och berättar det gärna. Gör det du också. Berätta att vi har den bästa politiken, de bästa idéerna inte bara för dem som misshandlas av den moderatstyrda regeringen utan även för dem som nu har jobb. Vi har bästa politiken för arbetare - och "medel"klass. Vår politik måste naturligtvis utvecklas men inte från synen att allt är fel med den. För så är det inte!Martin Moberg, Tord Oscarsson, Röda Berget, Monica Green, Krassman,

1 kommentar:

Anonym sa...

Är det verkligen ett "skitresultat"? Nästan var tredje svensk röstar på (S). Är det verkligen så illa? Många partier skulle nog spricka av pur förtjusning och stolthet om de hade närmare 30 % av väljarna.

Varför måste (S) vara större?

Jag tycker att det är fantastiskt att var tredje röstberättigad inte tappat tron på (S) trots det massiva motstånd mot s-värderingar, som genomsyrar vårt egotrippade samhälle idag, inte minst i media.

Är det inte bättre att ha var tredjes röst än att gå sönder av att försöka härbärgera i stort sett "alla" åsikter inom partiet? Varför måste det vara så högt i (S)-taket att väggarna bågnar?

Jag tänker så här: Låt journalisterna tjata om att "socialdemokraternas självbild är att de ska ha 40 % av valmanskåren".

Om alla hakar på det språkbruket så blir det till en sanning. Språkets makt är större än vi ibland förstår.

Skrivet av en "lekman" - som vill se Juholt som statsminister 2014!