tisdag 27 december 2011

Subventionerade jobb.

Antalet subventionerade jobb har mer eller mindre fördubblats de senaste tio åren och den borgerliga regeringen administrerar subventionerade jobb för ca 18 miljarder kronor.

De subventionerade jobben har fantasifulla namn som instegsjobb, nystartsjobb, särskilt anställningsstöd, lönebidrag, offentligt skyddat arbete, utvecklingsanställning, trygghetsanställning och den mest förhatliga tredje fasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Totalt är det 130 000 som deltar i de subventionerade jobben enligt en kartläggning gjord av Statskontoret. En fördubbling sedan 2001.

De flesta är överens om att merparten av de subventionerade jobben troligen är bra och leder till jobb.  Men jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 är en återvändsgränd som enbart är till för att skapa en låglönegrupp av s.k. "working poor".
Den som är fas 3:are får varken kollektivavtalad lön eller försäkringsskydd utan har som bäst aktivitetsstöd på 65 procents ersättningsnivå. De uppgifter som utförs i fas 3 ska inte heller likna ett ”riktigt” arbete. Det gör att fas 3 är sämre än både praktikplatser och anställningsstöd.
I ”vanliga” anställningsstöd ställs krav på att både lön, andra villkor och försäkringsskydd ska vara i enlighet med kollektivavtal, samt att Arbetsförmedlingen ska samråda med facket innan placering.

Statskontor konstaterar även att det helt saknas uppföljning och utvärdering över vilken effekt de olika aktiviteterna ger.

Sverige har alltför hög arbetslöshet (7,5 %). Arbetslösheten måste minska inte enbart öka sysselsättningen. För att nå dit krävs ett helhetsgrepp kring arbetslöshetsbekämpningen. Det ska tas genom en aktiv ekonomisk politik som syftar till att stimulera en hög och jämn efterfrågan på arbetskraft, en långt bättre utbildningspolitik och en arbetsmarknadspolitik där en bra arbetslöshetsförsäkring och kvalitativa, rustande program är självklarheter. Då kan arbetslösheten pressas tillbaka utan en framväxt av arbetande fattiga (”working poor”).

Svenska Dagbladet visar att Alliansen har misslyckats kapitalt med sin politik. LO-bloggen har beskrivit hur forskare sågar regeringens a-kasse politik.


Dagens Arena , Peter Andersson , Löntagarbloggen och Tord Oscarsson.

1 kommentar:

Leif sa...

Du glömde nämna skattesubventionerade jobb pga ROT, RUT och numera även den sänkta restaurangmomsen.