torsdag 29 december 2011

2012 kan S vända trenden – med Håkan Juholt!

I dag den 29 december har jag skickat in en replik på en debattartikel till Aftonbladet. Första gången i mitt liv.
Jag retade upp mig på den debattartikel som Jonas Morian, en S märkt debattör, fick publicerat i Aftonbladet den 28 december i vilket han krävde Håkan Juholts avgång och dessutom ville ha flexicurity på arbetsmarknaden och indirekt applåderade RUT och krogmomsen.

Risken är naturligtvis inte alltför stor att den publiceras så jag publicerar den i sin helhet på min egen blogg också.


2012 kan S vända trenden – med Håkan Juholt!

Jonas Morian och jag tillhör samma parti. Trots det är det mil mellan våra åsikter. Samtidigt är det storheten i vårt gemensamma parti. Jonas är en skarp debattör, lobbyist och numera kommunikationsrådgivare. Jonas har den 28 december på Aftonbladets debattsida krävt Håkan Juholts avgång. Det är tveksamt om han som kommunikationsrådgivare gett en framträdande socialdemokratisk debattör rådet att skriva ned partiledaren för socialdemokraterna. Det är inte att värna om partiet, tycker jag. Men han gör en annan värdering.

Jag har värderingsmässigt svårt när en del socialdemokrater vill konkurrera med Moderater genom att lägga vår politik så nära deras som möjligt. Strävan efter att i alla sammanhang triangulera gör att de tappar bort vad som är socialdemokratins själ.  I Jonas Morianders debattartikel nämner han att vi borde ta till oss den danska flexicurity-modellen och indirekt att det är bra med RUT subventionen och krogmomsen.

Flexicurity modellen var ett av inslagen i den borgerliga valrörelsen 2006. Alla borgerliga partier förutom Moderaterna sade sig vilja införa flexicurity i Sverige. Jag tycker det är högst tveksamt att återupprepa deras argument 2014. Några ord behövs därför för att beskriva vad flexicurity egentligen innebär och om det har gynnat Danmark. Flexicurity är en sammanslagning av de engelska orden flexibility och security. I Danmark består modellen av tre ben, en aktiv arbetsmarknadspolitik, ekonomiskt stöd vid arbetslöshet och en mycket flexibel arbetsrätt. Med andra ord lite högre a-kassa än i Sverige och att arbetsgivaren i princip själv bestämmer vem som ska avskedas och vem som ska anställas. Naturligtvis förminskar det också facket vilket är ett av syftena. Reformera arbetsmarknaden genom att göra den mer otrygg för alla är inte lysande.

Den Danska modellen förutsätter en mycket stark ekonomisk tillväxt där jobb skapas. Vilket alltid är förutsättningen till att minska arbetslösheten. Modellen har utvecklats i landet under lång tid.
I Danmark har anställningsskyddet alltid varit svagare än i Sverige, det finns dock vissa inslag som liknar vårt sakliga grundbegrepp men det finns inget grundskydd om turordningsregler eller omplaceringsskyldighet.
I Danmark är arbetslösheten 7,2 procent 2:a kvartalet 2011 och motsvarande i Sverige var 8,3 procent. På senare år har arbetslösheten i Danmark närmat sig svensk nivå i takt med att Danmarks tillväxt har minskat. Motsvarande siffror för ungdomsarbetslösheten är 13,9 procent respektive 22,2 procent. För mig är skillnaden inte tillräckligt stor för att förändra en i grunden bra svensk, läs socialdemokratisk, modell.
Ungdomsarbetslösheten är lägre i Danmark, men det ska dock sägas att statistiken kan vara missvisande eftersom man i Danmark räknas som arbetslös först när man anmäler sig som arbetssökande vilket ter sig logiskt. I Sverige behöver du inte vara anmäld som arbetslös för att ingå i statistiken. Lärlingssystem är mer utbrett i Danmark vilket torde påverka ungdomsarbetslösheten i positiv riktning. Omfattningen av visstidsanställningar och anställda som arbetar inom bemanningsbranschen är betydligt lägre i Danmark. Där har vi något att lära av Danmark.

Slutsatsen för mig blir att det är att överge mina värderingar och min syn på socialdemokratin att sälla mig till förespråkare för fler låglöneyrken och minskad trygghet för löntagare.

Tomas Gustafson
Socialdemokrat i Borås

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bättre att de som har jobb har bra löner och trygga anställningar än låg arbetslöshet.

Är det så du menar?

Har S en politik för att förena trygga anställningar och bra löner med låg arbetslöshet så fram med den.

Får ni väljarna att tro på er borde ni kunna slå ett eget rekord och nå över 50%.

Jonas Morian sa...

Hej Tomas,

Du har nog tyvärr rätt - Aftonbladet lär inte ta in din replik. Inte för att den skulle vara dåligt skriven eller ointressant, utan för att medierna brukar ha svårt att hantera två debattspår samtidigt. Och nu ligger dessvärre fokus på Håkan Juholt, inte på politiken.

Frågan om flexicurity är intressant, men den var definitivt inte någon huvudpunkt i det jag skrev. Jag nämnde det som ett exempel på en förändring på arbetsmarknaden vi skulle kunna diskutera. Jag tror nämligen att den socialdemokratiska jobbpolitiken behöver en rejäl nytändning.

Redan i juli 2008 skrev de två ordförandena i socialdemokraternas jobbrådslag Sven-Erik Österberg och Luciano Astudillo på DN debatt att s stod för ”trygghet för förändring” och sade sig utveckla en politik för ”en starkare arbetslinje och ett skapande arbetsliv”. Vad blev det av de tankarna?

RUT och sänkt krogmoms nämner jag överhuvudtaget inte i min artikel. Däremot att s borde "formulera skarpa förslag för att exempelvis stötta tjänstesektorn och underlätta framväxandet av nya arbetstillfällen". Det är väl knappast någon emot?