torsdag 23 april 2009

Bra att du kan ändra dig, Odell!


LO har regelbundet presenterat rapporter om utvecklingen av inkomstklyftorna. Sommaren 2007 i samband med en rapport skickade LO ett öppet brev till Kommun- och Finansminister Mats Odell. I brevet krävde LO bl a att regeringen skulle införa ett sk placeringsreglemente för AP-fonderna. Dessa regler skulle bl a innehålla en satt ribba för VD: arnas rörliga ersättningar.

Då, 2007, var Mats Odell mycket snabb att avvisa förslaget. Han sa då:

– Då tappar man fokus på det viktigaste, nämligen att till lägsta möjliga risk få största möjliga avkastning för pensionärerna.


Tydligen är Mats Odell en man som likt en vindflöjel även mycket snabbt kan ändra uppfattning om det passar hans syften. Vi inom Socialdemokratin välkomnar att han ändrat sig.
Andra som skriver om Mats Odell är Sjölander, Cecilia Dalman - Eek och Jan Andersson.

Inga kommentarer: