söndag 5 april 2009

Har William Petzäll förstått vad ironi är?

På Wikipedia kan man läsa att ironi är en stil som innebär att det finns en skillnad mellan det som sägs och vad som egentligen menas. Det är inte helt lätt att nå fram med ironin. För att ironin ska gå fram måste de som lyssnar uppfatta ironin.
Jag uppfattar att William menar allvar och att han inte ironiserar. Han efterkonstrurerar när han förstår att han blivit ertappad med byxorna nere.

Det är ett understatement att William Petzäll inte har helt lätt med ironin. Det blir tydligt när man lyssnar på Kalibers ljudupptagning och påföljande intervju med William. Som du Kan höra här. När han med kärlek och entusiasm sjunger vit-makt musik, uttalad rasistisk musik, så är det enligt honom själv ironi. Själv kommer jag att fråga mig själv nästa gång han spyr galla över invandringen i talarstolen i Borås Fullmäktige: Är han ironisk?

Själv kan jag inte lägga ut rasistisk musik på min blogg eftersom jag då måste byta blogg. Var det ironi William? Eller är hela du ironi?


Jag måste ändå ge dig cred för att du, som den ende inom Sverigedemokraterna, var modig och ställde upp på en intervju