måndag 20 april 2009

Vad behöver Sverige

I Dagens Nyheters debatt idag skriver ett antal fackordförande vid Volvo och SAAB att vad Sverige behöver är en aktiv regering inte passiv som den moderatstyrda. Jag konstaterar att de ser betydelsen av att införa ett någurlunda väl tilltagen skrotningspremie.
Det är bra!

Inga kommentarer: