fredag 8 april 2011

Anders Borg har haft flax och behöver vara lite ödmjuk!

Jag tycker riktigt rejält illa om Sveriges finansministers översittarattityd gentemot Portugal. Anders Borg har haft rejäl makroflax tillsammans med ett dukat bord då Alliansen tog över 2006. Det har klarat honom och Sverige från att hamna i en situation som Grekland, Irland eller Portugal.


Jag tycker att det vore nyttigt och klädsamt av Borg att fundera på likheterna mellan situationen hos några EU-länder och det gungfly som Bildtregeringen försatte Sverige i början av 90-talet. Då räddades Sverige av en befolkning som insåg allvaret och röstade på Socialdemokraterna och som genom fleråriga uppoffringar räddade landet från det som borgarna försatt oss i.

Inga kommentarer: