onsdag 6 april 2011

Norrby skolan och bussning av elever.

“I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Integration är ett viktigt värde i den sammanhållna skolan. Det går inte att överskatta betydelsen av att barn och ungdomar med olika erfarenheter, kulturer och sociala tillhörigheter tillbringar tid tillsammans med varandra under skoltiden. I ett öppet demokratiskt samhälle är empati, inlevelse i andra, förmåga att se med andras ögon o.s.v. avgörande värden. Sådana värden utvecklas bäst om de kan grundläggas tidigt i en ömsesidig kommunikation mellan skolkamrater.” Så står det i den socialdemokratiska budgetproposition (1994/95:100 Bilaga 9). Om skolan inte får några möjligheter att fungera som en social och kulturell mötesplats, bäddar man för att klyftorna i samhället vidgas och motsättningarna ökar. Det kitt, de gemensamma referensramar, som håller samman ett samhälle, grundläggs till en del i skolan. I skolan kan man göra en nödvändig avvägning mellan de gemensamma erfarenheter och synsätt som vi delar med varandra och de erfarenheter och synsätt som skiljer oss, men som vi kan lära oss respektera. Jag tror dessutom att en sammanhållen skola är en överlägsen konstruktion när det gäller att uppnå andra samhällsmål, t.ex. höjning av utbildningsnivån i en hel befolkning och förbättrad konkurrenskraft. Det är därför svårt att förstå att dessa frågor inte finns högt upp på den politiska agendan. Det är också svårt att förstå att vi låtit Fp ta över hela skolfrågan och gjort den till sin. Det är sant att bostadssegregationen i Sverige är ett stort hinder. Men det ursäktar inte att skolpolitiken antingen låter frågorna vara eller förvärrar situationen med t.ex. elit- och friskolor, som tillåts sortera eleverna. Jag tycker att problemet med debatten om Stadsdelsnämnd Västs beslut att låta bussa elever (främst invandrarbarn) till andra skolor är att debatten inte riktigt väljer ben att stå på. Är det av lokalskäl eller av segrationsskäl som de ska bussas och skolan läggas ned? Jag kan inte bortse från att jag har sentimentala skäl att tycka det är fel att lägga ned skolan. Min mormor, mor och jag själv har gått på Norrbyskolan som uppfördes 1905. Men jag inser också att lokaler och minskat elevantal tillsammans med den ökande konkurrensen från friskolor innebär just det här. Det är det här som friskoleförespråkarna vill. Det är därför det är så oansvarigt att, som de borgerliga partierna, ställa sig vid sidan av och till och med att dra partipolitiska poäng av problemet. Ett problem som den borgerliga alliansen är ansvarig för eftersom de inte gjorde något åt det under sin tid i majoritet i Borås, 12 år fick de på sig. Borås Tidnings ledarskribent har skrivit initierat om deras ansvar här. Men kunde vi inte lika gärna bussat ungar från andra skolor till Norrbyskolan. Eller är, onda tanke, deras föräldrar en starkare grupp som inte låter det göras utan en ordentlig fight. Risken finns att friskolemarknaden blir ännu större nu. Dessutom blir jag helt enkelt förbannad på den felsägning? som en hel del i media gör, nämligen att kalla alla andra skolor förutom Norrbyskolan för svenska skolor. Är Norrbyskolan engelsk, Iransk eller kanske en japansk skola? I samma diskussion har Anne-Marie Ekström folkpartist och en av dem som är ansvarig för situationen bloggat. För övrigt är det mest Sverigedemokrater som bloggar i ämnet. Här är en i mängden. Sven Martinger som råkar vara sosse är den ende vettiga.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Friskolor är fel.
Men att ha dessa fortsatta problem fungerar inte heller.
Jag tror det i det senare fallet beror på att för många olika kulturer blandas.
Det tycker jag vi nyktert kan konstatera.
I den bästa av världar så hoppas jag det skulle kunna göra det men
här har vi fakta på bordet.

Göte Borg sa...

jag har egentligen inte något emot mycket av det du skriver.Samtidigt missar du den viktigaste faktorn: att utan att nödbromsa massinvandringen kan ingen skolpolitik i världen lösa skolan problem. Boråsare med utländsk bakgrund har ökat med 5574 mellan 2002-2010 medan Boråsare med svensk bakgrund har minskat med 430 under samma tid http://sdpartille.wordpress.com/2011/04/05/borasarna-avskaffar-sig-sjalva/