tisdag 26 april 2011

Insyn i partiernas bidrag önskas!


På nytt får Sverige smisk för att inte partierna redovisar hur de finansieras. Insyn i hur partierna finansieras är viktigt för att kunna se vilka intressen som eventuellt styr partiernas agendor. I Europa är det enbart Malta, San Marino, Schweitz och Sverige som inte uppger sina finansiärer.
Sandro Wennberg , Arbetarerörelsens Tankesmedja, har gjort en utredning om hur partierna finansieras.

Allianspartiererna tillsammans med Sverigedemokraterna vägrar att öppna upp sina respektive partier för insyn trots att C och Fp egentligen vill det.

Sedan 2004 finns ett detaljerat förslag från en utredning (SOU 2004:22). Förslaget beskriver hur en lagreglering ska kunna utformas. Den innebär att de politiska partierna ska redovisa alla bidrag från privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och sammanslutningar samt även från stiftelser och fonder. Värdet samt namn på givaren ska redovisas för belopp överstigande 20 000 kronor.

Europarådet och dess arbetsgrupp Greco har vid flera tillfällen krävt att Sverige ska vidta åtgärder för att säkerställa öppenheten för att på så sätt omöjliggöra korruption.


Här redovisas partiernas bidrag from juli 2011. Redovisningen är frivillig.

Det finns många bloggare som likhet med mig tycker att främst Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater skämmer ut Sverige. Alliansfritt Sverige, Anders Ygeman vill att Moderaterna lanserar "OpenM.se" och Göran Johansson har också han uppmärksammat samarbetet mellan Alliansen och Sverigedemokraterna.

Inga kommentarer: