torsdag 7 april 2011

Om man gömmer fattigdom så finns den inte!

Krister Maconis motion om att förbjuda tiggeri får mig att tänka på ett citat av författaren och Nobelpristagaren Anatole France: "Hur rättfärdig är icke lagen? Den förbjuder såväl den rike som den fattige att sova under broarna och tigga bröd." Jag förväntar mig inte att en Sverigedemokrat förstår ironin hos Anatole France.

Trafficking handlar om människohandel i vid mening. Det är vår tids slaveri och innefattar bland annat handel med mänskliga organ, arbete under slavliknande former, sexuellt utnyttjande, organiserat tiggeri samt till dessa frågor relaterad brottslighet. Statistiken talar sitt tydliga språk och mörkertalet är gigantiskt. Denna verksamhet omsätter enorma belopp och nya marknader skapas ständigt. Fattigdomen i Europa har, efter flera år med borgerligt styre, ökat stort. Detta har medfört invandringsströmmar över hela Europa och ett antal av dessa har hamnat i Sverige. Att fritt kunna röra sig inom EU är inget brott inte heller att tigga. Men några av dessa fastnar i en omfattande kriminell verksamhet med löfte om god lön.

I exempelvis Rumänien, men också i många andra länder, har hög arbetslöshet och tilltagande fattigdom lett till ökade migrationsströmmar. Barn och unga lämnas ensamma med mor- och farföräldrar då en hel föräldrageneration sökt sig utomlands på jakt efter ett arbete.

Det är intressant att det värdekonservativa partiet Sverigedemokraterna nu inlämnat en motion i syfte att förbjuda fattiga människor som tigger att göra det just i innerstan i Borås. Motionen är likalydande i hela Sverige förutom namnet på staden och ev. lokala gatunamn. Den ökända Margaret Thatcher gjorde just det i 80-talets London. Hux flux hade hon utrotat fattigdom. Det man inte ser finns inte.

Just så resonerar Krister Maconi i sin motion. Sina vana trogen – att resonera i svepande och okoncisa ordalag – definierar inte Maconi vad han menar med tiggare. Är det någon som spelar dragspel i ett gatuhörn, någon med gitarr i ett gatuhörn som spelar Bob Dylan eller kanske en a-lagare som viggar en cigarett? Det kanske är en ungdom som ber om pengar till bussen hem. Är det ok att tigga om den som tigger kan visa upp svenskintyg att han/hon varit äkta svensk sedan flera generationer tillbaka.


Här kan du läsa vad jag har skrivit tidigare om tiggare.

Inga kommentarer: