onsdag 13 april 2011

VårbudgetenI dag presenterar Alliansen genom finansminister Anders Borg vårproppen. Det mesta är som vanligt känt genom att det har sipprat ut i jämn takt. Allt enligt Schlingmans taktik att få så mycket medieplats som möjligt och att oppositionen får jämförelsevis mindre. Allt i proppen ska in i regeringens höstbudget så att oppositionen inte kan hindra något. Allt enligt att dessa måste ha en samlad och gemensam budgetmotion att ställa mot regeringens.

Vad innehåller då proppen i stora drag: 1. Det satsas pengar på underhåll av järnvägen. Den gigantiska summan av 100 miljoner kronor! Det är 800 miljoner nu men eftersom regeringen redan tidigare bantat bort 700 miljoner så återstår inte mer än 100 miljoner. Inte mycket till underhåll. Och det stora problemet är inte underhållet utan det är bristen på järnvägsspår.

 2. Om man är expert (vilket man är om man tjänar minst 85600/månad och är rekryterad från utlandet) ska man få lägre skatt. En berättigad fråga måste bli vad händer med dem som faktiskt är experter men inte får mer än ex 85 000 och handlar inte expertis om kompetens och inte vilken lön du har?

 3. Företag får rätt att dra av för forskning även om forskningen inte ingår i företagets kärnverksamhet. Vilket i realiteten betyder att företagen får större åtkomst till skatte- lättnader och därmed våra gemensamma skattemedel och de får själva bestämma för vilken forskning som de får lättnaderna för.

 4. Regeringen aviserar justeringar i sjukförsäkringen men faktum kvarstår att dessa är så små att de enligt Kristersson enbart berör ett fåtal och förslaget lanserar en oskälighetsregel som kommer att öka rättsrötan i systemet. Förslaget är egentligen enbart dimridåer och ett särdeles gott exempel på propagandaminister Schlingmans kompetens.

 5. Pensionärerna kommer att få sänkt skatt med någon hundralapp. Men fortfarande är det mycket stor skillnad på vad den som har arbetat och den som fortfarande arbetar betalar i skatt. Större skall skillnaden bli, se punkten 6.

 6. Ett femte jobbskatteavdrag ska införas från årsskiftet. Reinfeldt har verkligen snöat in på begreppet. Idén har Moderaterna knyckt från Georg Bush och Amerika. Det har skapat ett låglöneproletariat i Amerika. I Sverige är det högst tveksamt om jobbskatteavdraget har skapat nya jobb och därmed sänkt arbetslösheten. Idén bygger i grunden på en människosyn att människan är lat och inte vill arbeta men om hon får incitament( lägre skatt) så tar hon arbete. Det förutsätter att det finns arbete att ta. De allra flesta kännare, även om de tror på idén, säger att ju fler jobbskatteavdrag destu mindre effekt.
  I grunden, outtalat, är dock syftet med jobbskatteavdraget att sänka skatten.

 7. Jobbskatteavdraget ihop med ett förslag att höja gränsen då statlig skatt ska börja betalas gör att skattepaketet har en höglöneinriktning. Det får du aldrig höra från en moderat dock.

 8. Sänkt restaurangmoms från 25% till 12% är en eftergift främst till Centerpartiet. Effekten kommer att bli att krögarna får större vinst. Det är mycket tveksamt att det skapas fler jobb eller billigare mat. Kort sagt är det här förslaget att kasta pengar rakt ned i krögarens ficka till ingen nytta. Krögaren kan trots allt få gratis arbetskraft via FAS 3( och dessutom få betalt för det).
  Men låt oss välja att tro på dem som säger, däribland MP och Fridolin, att reformen skulle kunna skapa 4000 nya jobb inom branchen. Då skulle varje jobb kosta ca 1 300 000 kronor. Är det verkligen bästa sättet att använda pengarna? Det här var ett dåligt förslag redan då vi socialdemokraterna hade med det i vårt valmanifest 2010.


Som vanligt omgärdas paketet av Anders Borgs försiktighetsord, " om ekonomin tillåter".


Jag kommer att skriva mer efter att ha läst igenom proppen.AF, Expressen


Som vanligt är det intressant att läsa Högbergs tankar, Roger Jönsson, Röda Berget och Sebastians Tankar.


Här, här och här kan du läsa vad marknadsliberaler tycker.

Inga kommentarer: