söndag 10 april 2011

Skattesänkningar, skattesänkningar och åter skattesänkningar!

För att värna välfärden flaggar idag Allianspartierna om tre skattelättnader för företagare i Sverige. I fredags flaggade de om innehållet i vårbudgeten där 800 miljoner ska avsättas till underhåll på bansystemet. De har totalt missat att behoven är så mycket större och att det behövs fler spår för att tågen ska kunna gå och komma enligt tidtabellen. Eftersom de tidigare bantat budgeten så är detta inget annat än en återställare. I dag, söndag, läckte de lite till av de intensägande reformer som de vanligtvis är mycket sparsamma med. Dessa ”reformer” följer det vanliga mantrat – skattesänkningar. Dock har Borg fått med att de bara kan göras om ekonomin så tillåter.

Alliansen vill nu införa ett förenklat förfarande där alla personer som har rekryterats utomlands och har en månadsinkomst överstigande två prisbasbelopp (i dag 85600 kronor) ska kunna räknas som experter. Smart, nu vet vi att det inte är kunskapen som räknas för att kunna tituleras expert utan det är vilken lön du har. Är du expert ska du ha lägre skatt.

De vill även att företagaren ska kunna dra av kostnader för utgifter för forskning även om denna inte hör till företagets kärnverksamhet.

De vill också se över 3:12-regelverket genom att se över möjligheten att höja schablonbeloppet i förenklingsregeln och införa ett tak för hur stor utdelning som ska beskattas som lön. På så sätt kan företagare öka sin utdelning till aktieägarna och lönsamma företag får mindre krångel genom att de inte behöver ägna sig åt olika skattekonstruktioner.

Nu väntar vi bara på att det gamla förslaget om att nyfödda redan på förlossningssalen tilldelas en F-skattsedel. Det om något skulle ju förenkla för företagaren och om alla är egna företagare är väl ingen arbetslös, eller hur?

Det intressanta är att det inte finns några svar till alla dem som befinner sig i arbetslöshet, är sjukskrivna eller har hamnat utan försörjning i Alliansens Sverige.

Andra som har läst debattartikeln är Högberg och Jinge.

Inga kommentarer: