tisdag 19 april 2011

LAGLIG GRAFFITTI?


Under senaste veckan har ett antal politiker av skiftande kulör i Borås menat att staden ska ge utrymme till graffiti målare. Simons land har pekats ut som ett tänkbart område med tänkbara objekt att måla på. Debattörerna menat att genom att tillhandahålla fasader att måla på kommer antalet graffitimålningar att minska på andra håll. Om man gör det lagligt på några fasader så kommer ungdomar att förstå att det är olagligt på andra platser. Dessutom är det ett sätt att bejaka ungdomskultur.

Tillåt mig att vara tveksam till ett sådant resonemang.


Möjligen kan man bejaka ungdomskulturen genom att ordna utbildning för ungdomar och också information till vuxna. Men….

Inte vet jag om den här killen är representativ för dem som vill måla. Men om han är det och om det är en graffitimentalitet så visar det sig att det är själva olagligheten som ger en ”kick” och då hjälper inte lagliga väggar.


De två forskarna Diedrik Stapal och Siegwart Lindenberg har genom sin forskning påvisat att områden med graffiti blir mer nedskräpad och tendensen till stöld och kriminalitet ökar. Det kan läsas i deras gemensamma forskning dokumenterad i ”The spreading of disorder”.

Utvärdering av s.k. lagliga väggar är begränsat men BRÅ har försökt sig på en sådan. De flesta klotterförebyggande åtgärder som genomförts har inte utvärderats. Därför saknas faktabaserade kunskaper om vilka åtgärder som ger bäst resultat. Detta gäller också frågan om tillgången till lagliga möjligheter att måla graffiti (lagliga väggar) leder till ökat eller minskat klotter.

Men det visar sig att iordningställa väggar och ytor måste kombineras med andra åtgärder för att lyckas. Hårda straff om det målas på olagliga väggar till exempel vilket man har infört i Brugge som brukar användas av förespråkare som ett lyckat exempel.

Ida Legnermark har skrivit här.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det kommer då behövas en ytterligare lag, olagligt att klottra över klotter. Hm.

Anonym sa...

a) Varför uppmärksammas inte sådan "klotter över klotter-lag lika mycket" ?

b) Att så vara del att ge och förstå behovet av att omge samhället personlighet och se någon klottra över det.. Är det mer tillågnat med rättighet alla (politiker) än invånare ? Hur hade ni tänkt ett större ansvar ett sorts förståelse eller kanske till och med en gnutta stolthet hos invånarna om samhället ska kunna vara möjligt. En fortsatt icke delaktighet. Skapar det förståelse gemenskap och framtid. En beprövad metod fram till denna dag lär väl kunna sägas vara den uteblivna delaktigheten eller ?

Anonym sa...

Bilden, målningen uppstod, uppstår då när kommunikationen eller ordet inte upplevdes vara tillräcklig att beskriva känslan, situationen.

Oscar sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.