söndag 9 oktober 2011

Apoteksaneringen genom avreglering.

Apoteken pekas ut som nästa krisbransch i mediakoncernen Stampens senaste marknadschefindex. Inom några år kan många apotek tvingas att slå igen. Orsaken är naturligtvis en överetablering i storstadsområdena med tappad omsättning och vinst som resultat.

Sedan monopolet försvann klagar betydligt fler kunder än tidigare på att de inte längre kan vara säkra på att deras medicin finns på apoteket. 2008 var 95 procent av kunderna positivt inställda till apotekens service. I dag har siffran sjunkit till 77 procent.
Sex av tio anställda som arbetar med att ge kunderna råd om läkemedel tycker att de nu inte längre har tid att sköta arbetet på tillfredsställande sätt.
Apoteken lägger idag betydligt mer tid på annat än receptmedicin. Vi kan konstatera att det inte blev bättre snarare tvärtom.

Martin MobergEva Hillén Ahlström, Lasse Strömberg.

Inga kommentarer: